Ympäristöministeriö selvittää Itämeren sisäisten ravinnevarastojen vaikutuksia rehevöitymiseen

Ympäristöministeriö teettää selvityksen Itämeren sisäisistä ravinnevarastoista ja niiden vaikutuksista rehevöitymiseen. Selvityksessä tarkastellaan myös kunnostusmenetelmiä ja keinoja sisäisten ravinnevarastojen rehevöittävän vaikutuksen vähentämiseksi. Selvitys sisältää tiekartan jatkotoimille Itämeren tilan parantamiseksi.

Sisäisillä ravinnevarastoilla tarkoitetaan mereen joutuneita ravinteita, jotka liiallisen kuormituksen ja merenpohjan hapettomuuden vuoksi eivät sitoudu pohjasedimenttiin vaan rehevöittävät merta.

Selvitys auttaa toteuttamaan Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa, jonka tavoite on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Uusia keinoja rehevöitymisen hillitsemiseksi tarvitaan, koska ilmaston lämpeneminen ja sadeolojen muuttuminen vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista.

Selvitys tuottaa tietoa erityisesti päätöksentekijöille ja kunnostustoimien toteuttajille.

Selvityksen tekee Vahanen Environment Oy. Lisäksi Centrum Balticumin asiantuntijat tarkastelevat kunnostusmenetelmien käyttöönottamiseen vaikuttavia politiikkoja, lainsäädäntöä, kansainvälisiä sopimuksia ja institutionaalisia kysymyksiä.

Vesitalouden uutiskirjeLokakuu 201731.10.2017