Ympäristövaikutusten arviointiselostus Nord Stream 2:sta valmistunut

Itämerelle suunnitellaan uutta Venäjän ja Saksan välistä merenalaista maakaasuputkea, Nord Stream 2, jonka ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä 5.6.2017 saakka.

Suunniteltu, noin 1200 kilometriä pitkä, putkilinja kulkee Suomen talousvyöhykkeellä noin 378 kilometrin matkan. Putkilinja koostuu kahdesta rinnakkaisesta putkesta, joiden reitti kulkee Venäjän, Saksan ja Tanskan aluevesillä ja talousvyöhykkeillä sekä Suomen ja Ruotsin talousvyöhykkeillä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan, Nord Stream 2 AG:n, laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta arviointiraportista, etenkin koko hankkeen Suomeen kohdistuvien ympäristövaikutuksien osalta, voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja.

Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 5.6.2017 Uudenmaan ELY-keskukseen, joka antaa oman lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta viimeistään 4.8.2017.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus). Koska ympäristöministeriö on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa, niin ympäristöministeriö esittää muiden maiden putkiosuuksia koskevat kannanotot kyseisille maille.

Hanketta koskeva kuulutus ja nähtävillä olevat asiakirjat (ymparisto.fi)

Vesitalouden uutiskirjeHuhtikuu 201730.4.2017