Suomen ympäristökeskukselle ja Itä-Suomen yliopistolle ympäristöoikeuden yhteisprofessuuri

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Itä-Suomen yliopisto vahvistavat uudella yhteisprofessuurilla ympäristöalan tutkimusyhteistyötään. Ympäristöoikeuden, erityisesti vesioikeuden professuuriin on nimitetty 1.7.2017 alkaen OTT Antti Belinskij. Tehtävä on viisivuotinen.

”Tehtävä on SYKEssä sijoitettu vesikeskukseemme, jossa se vahvistaa erityisesti SYKEn tutkimuksen teema-aluetta ”Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen kestävä käyttö”.  Professori tulee tekemään läheistä yhteistyötä myös SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen kanssa, jossa tehdään laaja-alaisesti yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta, ja jossa on myös ympäristöoikeudellista osaamista”, toteaa tutkimusjohtaja Per Mickwitz Suomen ympäristökeskuksesta.

”Professuuri vahvistaa Itä-Suomen yliopiston strategiassa määriteltyä vahvaa tutkimusaluetta ”Luonnonvarojen kestävä hallinta” ja luo hyvät edellytykset monitieteisen tutkimusyhteistyön kehittämiselle tutkimuslaitosten kanssa. Professuuri tukee erityisesti kansainväliseen ja EU:n vesioikeuteen sekä vesihuoltoon kohdistuvan tutkimuksen kehittämistä Suomessa”, kertoo Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä.

Oikeustieteiden laitoksella tällä hetkellä yliopistotutkijana työskentelevä Antti Belinskij on valmistunut oikeustieteen maisteriksi ja oikeustieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta, jossa hän väitteli oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2010. Hän on aiemmin työskennellyt viisi vuotta maa- ja metsätalousministeriössä ympäristöjuristina, viimeksi lainsäädäntöneuvoksena, sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa ympäristöoikeuden tutkijana.

Belinskij on tutkimustyössään tarkastellut kansallista, EU:n ja kansainvälistä ympäristöoikeutta. Hänellä on julkaisuja vesioikeuden, luonnonsuojeluoikeuden, ympäristönsuojeluoikeuden, vertailevan ympäristöoikeuden ja ympäristöoikeusteorian aloilta.

Hän on osallistunut virkatyössään ja sittemmin asiantuntijana lukuisiin ympäristöoikeudellisiin lainsäädäntöhankkeisiin maa- ja metsätalousministeriössä, ympäristöministeriössä ja oikeusministeriössä. Hänellä on myös runsaasti kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä sekä eri valtioiden konsultoinnista vesioikeuden alalta.

Vesitalouden uutiskirjeHuhtikuu 201730.4.2017