Pisara tekee vesihuollosta älykästä valtakunnallista palvelua

Jyväskylän Energia on tarttunut toimeen vesihuoltoon tulevaisuudessa kohdistuvien haasteiden voittamiseksi valtakunnallisella tasolla. Suomen viidenneksi suurin vesilaitos on kehittänyt konseptin, jonka avulla pienemmätkin kunnat pystyvät järjestämään vesihuollon kustannustehokkaasti – verkoston ylläpidosta ja korjausvelasta aiheutuvista paineista huolimatta.

Innovatiivisen Pisara-konseptin avulla kunnat saavat käyttöönsä keinoja, joiden avulla vesihuoltoa voidaan vahvistaa ulkopuolisilla asiantuntijoilla, ratkaisuilla ja liiketoimintamalleilla.

– Vesilaitokset elävät jatkuvasti kriisien välistä aikaa: mennyt tunnetaan ja tulevaan varaudutaan. Jaamme täällä Jyväskylässä muiden vesilaitosten ja kuntapäättäjien kanssa huolen uhkakuvien muuttumisesta kriiseiksi. Kehitimme Pisaran torjumaan uhkien toteutumista ja helpottamaan erityistilanteista selviytymistä. Pisaran avulla voimme auttaa muitakin kuntia kehittämään vesihuoltoaan esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksiin tarttumalla ja toimintavarmuutta parantamalla, Jyväskylän Energian toimitusjohtaja Tuomo Kantola tiivistää.

Pisara-malli antaa kunnille mahdollisuuden tarkastella vesihuollon omaisuutta ja sen hoitoa uudesta näkökulmasta. Se tarjoaa nykyaikaisia palveluja vesihuollon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä teknisenä järjestelmänä että arvokkaana omaisuutena. Pisara tarjoaa pienille vesilaitoksille suurten mahdollisuuksia ja suurille toiminnan tehokkuutta. Tämä onnistuu lisäämällä verkkojen käytön ja omaisuudenhallinnan älykkyyttä digitaalisuutta hyödyntämällä.

– Kustannustehokkuuden parantaminen lisää myös veden hinnanmuutosten hallittavuutta, Kantola sanoo.

Vesihuolto on merkittävässä osassa kuntataloutta, ja infrastruktuurin toimivuus tärkeää kunnan vetovoimalle. Maamme kunnissa on 100 000 kilometriä veden ja 50 000 kilometriä jäteveden verkostoja. Vesiverkostojen korjausvelka, kiristyvät toimintavarmuuden ja laadun varmistamisen vaatimukset sekä ammattiosaajien eläköityminen luovat monessa kunnassa merkittävän haasteen.

Digitaalisen tiedonvälityksen maailmassa myös asiakkaiden eli vettä käyttävien kuntalaisten odotukset kasvavat. Heitä on jatkossa palveltava paremmin niin veden laadun ja toimintavarmuuden kuin tiedottamisenkin osalta. Samalla kuitenkin veden hinnan muutosten on pysyttävä maltillisina. Pisarassa näihin haasteisiin vastataan Jyväskylästä käsin Suomen viidenneksi suurimman vesilaitoksen osaamista hyödyntämällä.

– Kuntarajat ylittävä yhteistyö on keskeinen asia. Jaamme saman huolen ja meillä on ratkaisu käsissämme, joten miksemme auttaisi muita, Kantola sanoo.

Pisara on Suomen ensimmäinen vesioperaattori, joka kehitti vesilaitostoiminnasta valtakunnallisen konseptin. Pisara avaa mahdollisuuksia myös suomalaisen vesiosaamisen viennille maailmalle.

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 201728.2.2017