Uusi rahoitusratkaisu turvaa Terrafamen kaivoksen ylösajon

Terrafame Oy kertoi 10.2.2017 saavuttaneensa myönteisen ratkaisun neuvotteluissa ulkopuolisesta yksityisestä rahoituksesta. Terrafame Group Oy, Terrafame Oy, Trafigura-ryhmä ja Galena Private Equity Resources -rahasto ovat sopineet yhteensä 250 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä ja kaupallisesta yhteistyöstä.

Sampo Oyj toimii järjestelyssä kanssasijoittajana. Suomen valtio jää Terrafame Group Oy:n kautta yhtiön enemmistöomistajaksi noin 85 prosentin osuudella.

– Olen tyytyväinen saavutettuun rahoitusratkaisuun. Se on kauan kaivattu ja erittäin tervetullut. Terrafamella on nyt kaikki edellytykset harjoittaa kaivostoimintaa ympäristöllisesti vastuullisesti ja taloudellisesti menestyksekkäästi, elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa.

– Valtio-omistajan asettamat tavoitteet niin ympäristöturvallisuuden, yksityisen rahoituksen kuin myös kaivoksen kestävän, tuotannollisen toiminnan turvaamisen osalta näyttävät olevan toteutumassa, ministeri Lintilä painottaa.

– Suomen valtio on rahoittanut merkittävästi kaivosta, jonka toimintaedellytykset vahvistuvat nyt ulkopuolisen rahoituksen myötä. Valtio-omistajan johdonmukaisena tavoitteena on ollut, että Terrafame Oy:n operoiman Sotkamon kaivoksen tuotannon ylösajon loppuunsaattamiseksi löydetään yksityinen rahoitusratkaisu, ja että kaivoksen toiminta voi sen myötä jatkua pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävällä pohjalla, ministeri Lintilä muistuttaa.

– Arviomme mukaan Terrafame ei tämän jälkeen tarvitse enää valtion lisärahoitusta. Saavutetun rahoitusratkaisun avulla vahvistetaan kansantaloutta, Kainuun aluetaloutta ja työllisyyttä sekä Suomen vientiä. Samalla turvataan kaivososaamisen säilymistä ja kehittymistä Suomessa.

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 201728.2.2017