Lahteen suunnitteilla pohjaveden pullottamiseen keskittyvä vientiyritys

Lahti Aqua Oy ja kansainvälinen sijoittaja ovat sopineet ainutlaatuisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on toimittaa suomalaista pohjavettä pullotettuna kansainvälisille markkinoille. Monacolainen puhtaan veden hankkeisiin keskittyvä yksityissijoittaja Mr. Guy-Alain Mierczuk aikoo perustaa Lahteen suomalaisen yrityksen, joka rakentaisi Lahden Metsä-Pietilään tehtaan pulloveden tuotantoa varten. Lahden kaupungin omistama vesiyhtiö Lahti Aqua Oy toimittaisi tehtaan tuotantoon käsittelemätöntä pohjavettä. Tehtaan koko tuotanto menisi vientiin; alkuvaiheessa Eurooppaan ja Arabiemiraatteihin, myöhemmin myös Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoille.

Tehtaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2017, jolloin se aloittaisi toimintansa kesällä 2018. Investointi toteutetaan joko yhdessä tai kahdessa vaiheessa. Jos investointi toteutetaan kahdessa vaiheessa, ensimmäisen vaiheen kustannukset olisivat 8-10 miljoonaa euroa. Työllistävä vaikutus rakennusaikana olisi 70-80 henkilötyövuotta ja uusia työpaikkoja syntyisi 30-40. Jos investointi toteutetaan kerralla, kustannukset olisivat 20-22 miljoonaa euroa.  Tällöin työllistävä vaikutus rakennusaikana olisi yli 150 henkilötyövuotta ja uusia työpaikkoja syntyisi 70. Lisäksi suurin osa tehtaan osto- ja alihankintapalveluista hankittaisiin Lahden alueelta.

Lahden kaupungin tekninen lautakunta käsittelee tontin myyntiä sijoittajalle kokouksessaan 13.12.2016. Tehtaan rakentava urakoitsija on valittu, ja alustavat suunnitelmat on tehty. Lopullinen suunnittelutyö käynnistetään heti kun maakauppa on saanut lainvoiman.

Suomen pohjaveden vientitoiminnasta on käyty keskustelua tasaisesti ilman merkittävää avausta. Jorma Ollilan Suomen brändi -työryhmä nimesi puhtaan veden yhdeksi Suomen kärkihankkeeksi muutama vuosi sitten.

”Puhdas vesi on Suomelle merkittävä vientipotentiaali, mutta toistaiseksi sitä ei ole laajemmin kaupallistettu kansainvälisille markkinoille. On hienoa, että vientitoiminta on käynnistymässä juuri Lahdessa, jonka alueella sijaitsevat niin määrältään kuin laadultaan Suomen merkittävimmät pohjavesiesiintymät”, iloitsee Lahti Aquan toimitusjohtaja Martti Lipponen.

”Lahti Aqua Oy:n tavoitteena on kasvu. Tämän sopimuksen tuoma yritysmyynnin kasvu paikkaa jo useamman vuoden jatkunutta asukkaiden vedenkulutuksen laskua. Maamme vesiliiketoiminnan kannalta hanke on merkittävä päänavaus kansainväliseen kauppaan”, jatkaa  Lipponen.

”Lähtökohtana on Suomen puhdas luonto ja sen kautta syntyvä luonnon pohjavesi, jolle uskomme olevan kysyntää kilpailuilla vesimarkkinoilla; tällaista tuotetta ei vielä markkinoilla ole”, toteaa sijoittaja Alain Mierczuk.

Vesitalouden uutiskirjeMarraskuu 201630.11.2016