Kuinka luotettava on kemiallinen käsittely turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa?

Elisangela Heiderscheidtin väitöskirja Oulun yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Evaluation and optimisation of chemical treatment for non-point source pollution control: Purification of peat extraction runoff water, suomeksi Kemiallisen käsittelyn toimivuuden arviointi ja optimointi hajakuormituksen hallintaan: Turvetuotannon valumavesien puhdistus.

Turvetuotannon valumavesien käsittelyssä yksi parhaista käyttökelpoisista tekniikoista on kemiallinen käsittely, sillä siinä poistuu valumavedestä liukoista orgaanista ainesta, kiintoainetta ja ravinteita tehokkaasti. Puhdistustuloksissa on kuitenkin suurta vaihtelua. Tässä väitöstyössä tutkittiin markkinoilla saatavilla olevien kemikaalien (metallisuolojen ja orgaanisien polymeerejen) sopivuutta turvetuotannon valumavesille. Lisäksi työssä arvioitiin ja optimoitiin erilaisten prosessiparametrien (lämpötila, sekoittaminen, vedenlaatu, jne.) vaikutusta puhdistusprosessiin.

Tutkituista kemikaaleista rautapohjainen metallisuola (rautasulfaatti) oli tehokkain turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa. Alhainen vedenlämpötila (2-5 °C) ja puutteellinen sekoitus heikensivät puhdistustulosta. Turvetuotannon valumaveden laadun vaihteluilla oli myös merkittävä vaikutus puhdistustulokseen. Erityisesti orgaanisen aineen määrän vaihtelu vaikutti selkeästi tarvittavaan kemikaalimäärään ja saavutettuun puhdistustulokseen. Tulosten perusteella väitöskirjassa on annettu suosituksia olemassa olevien ja tulevien kemiallisten käsittelyjärjestelmien optimointiin turvetuotannon valumavesille tai vastaaville. Suosituksilla pyritään parantamaan kemiallisen käsittelyn luetettavuutta ja vähentämään sen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Väitöskirja

Tutkimus on saanut rahoitusta Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä. Yhdistyksen rahoittamia valmistuneita hankkeita voi tarkastella verkkosivuilla:

http://www.mvtt.fi/fi/apurahat/selaa-tuettuja-hankkeita/

Vesitalouden uutiskirjeLokakuu 201631.10.2016