Ramboll teknisen avun toteuttajaksi COWASH-hankkeeseen Etiopiaan

Suomen ulkoasiainministeriö ja Etiopian vesivarainministeriö valitsivat Ramboll Finlandin teknisen avun konsultiksi Community-Led Accelerated WASH-hankkeen (COWASH) kolmanteen vaiheeseen Etiopiassa. Vaihe toteutetaan vuosina 2016‒2019 yhteisyössä Niras Finlandin kanssa.

COWASH tukee maaseudun vesihuollon ja sanitaation kehittämistä osana Etiopian hallituksen viisivuotissuunnitelmaa. Hankkeen kolmannessa toteutusvaiheessa vesihuoltoa ja sanitaatiota parannetaan 76 maaseutukunnassa viidessä osavaltiossa. Projekti kattaa lähes 10 % maan maaseutukunnista.

Hanke toteutetaan yhteisövetoisella Community Managed Project (CMP) lähestymistavalla, jonka Ramboll on kehittänyt Etiopian hankkeissaan vuosina 2003‒2016. Siinä hankkeiden alkuunpanijana on kyläyhteisö, joka hallinnoi hankkeen teknisen ja taloudellisen toteuttamisen ja sen jälkeisen palvelujen käytön. Osavaltion ja paikallishallinnon viranomaisten tehtävänä on puolestaan vahvistaa yhteisön toimintakykyä ja tarjota tukea hankkeen toteuttamiseen. Tulosten kestävyyden varmistamiseksi varaosa- ja korjauspalveluiden saatavuutta parannetaan yhteistyössä osavaltioiden viranomaisten ja yksityissektorin kanssa. Naisia koulutetaan ja tuetaan johtotehtäviin läpi koko hankkeen, mikä on todettu kestävyyden kannalta ensisijaisen tärkeäksi.

Suomen hallituksen Etiopian vesi- ja sanitaatiosektorille antama taloudellinen apu ja sen mahdollistama Rambollin tekninen tuki on tähän mennessä parantanut yli 4 miljoonan maaseudun asukkaan elämää Etiopiassa. Rambollin asiantuntemuksen avulla hyödynsaajien lukumäärä nousee yli 5 miljoonaan kolmannen vaiheen lopussa. Kolmannen vaiheen kokonaisbudjetti on 40 miljoonaa euroa, josta Etiopian valtio ja kyläyhteisöt kattavat suurimman osan. Suomen hallitus tukee hanketta lähes 13 miljoonalla eurolla, josta teknisen avun budjetti on hieman yli 2 miljoonaa euroa.

COWASHin asiantuntijaryhmää johtaa Arto Suominen. Hän on työskennellyt Rambollissa 22 vuotta, joista yli 15 vuotta Etiopiassa. Hänen lisäkseen ryhmään kuuluu 7 etiopialaista asiantuntijaa. Ryhmää täydennetään paikallisilla ja kansainvälisillä lyhytaikaisilla konsulteilla tarpeen mukaan. Nuorempana asiantuntijana toimii Aino Himanen. Lisätietoja www.cmpethiopia.org

Vesitalouden uutiskirjeSyyskuu 201630.9.2016