SmartWater – uudenlaisia ratkaisuja ja tapoja toimia vesihuollossa

Viitisenkymmentä vesihuoltoalan ammattilaista 16 eri vesilaitoksesta ja muutamasta muusta organisaatiosta kokoontui HSY:n SmartWater-työpajaan 20.9.2016. Päivässä kuultiin useista eri digitalisaatioon liittyvistä kehityshankkeista sekä jaettiin ideoita ja hyviä käytäntöjä. SmartWater tarkoittää digitaalisen tiedon keräämistä ja analysointia sekä saadun tiedon hyödyntämistä vesihuollossa. HSY:n järjestämän työpajan tavoitteena oli verkostoitua muiden vesihuoltolaitosten asiantuntijoiden kanssajakaa SmartWater-hankkeista saatuja kokemuksia ja parhaita käytäntöjä saada uusia näkökulmia ja ideoita muilta vesihuoltolaitoksilta oman laitoksen projekteihin tunnistaa yhteisiä kehittämistarpeita vesihuoltolaitosten kesken.

Toiveiden tynnyri on iso

Aktiivisen työpajatyöskentelyn jälkeen asiakaspalvelun kehittämisen projektipäällikkö Timo Vakkilainen HSY:stä esitteli IoT eli Internet of Things -periaatteet. Kyseessä on älyn lisääminen fyysisiin laitteisiin tai tuotteisiin, ja niiden valjastaminen tuottamaan tietoa ympäristöstään ja viestimään tieto eteenpäin tai toimimaan tiedon perusteella. Mahdollisuuksia on olemassa valtavasti ja myös toiveita kerääntyi paljon, kun Vakkilainen kyseli, mitä kaikkea tietoa haluttaisiin kerätä ja hyödyntää vesihuollon kehittämiseksi.

Päivän päätteeksi vesihuollon vs. toimialajohtaja Tommi Fred johdatti vapaaseen keskusteluun innovaatiokulttuurin kehittämisestä vesihuollossa. Osallistujat totesivat, että vesihuollolla olisi paljon oppimista vaikka terveydenhuollolta tai sähköyhtiöiltä. Esimerkiksi vesiliitoksiin voisi olla sähköinen ajanvarausjärjestelmä, ja vesihuollon toiminta pitäisi saada reaaliaikaistettua siten, että asiakas pysyisi itse seuraamaan kulutustaan samalla tavoin kuin sähkössä. Kaiken kaikkiaan keskustelu kävi vilkkaana ja ideoita ja toiveita esitettiin paljon.

HSY hakee yrityksiä yhteistyökumppaneiksi

HSY:llä on meneillään Tekes-rahoitteinen ÄlykäsVesi-projekti, jossa kehitetään ja otetaan käyttöön vedenjakelun ja viemäröinnin uusia ja innovatiivisia älykkäitä järjestelmiä. Tavoitteena on myös rakentaa työkalut modernin vesihuollon tuottaman kasvavan tietomäärän hallintaan.

Projektissa pilotoidaan erityisesti yritysten tarjoamia verkostovuotojen paikallistamiseen ja saneerausten kohdentamiseen keskittyviä teknologiaratkaisuja HSY:n toimintaympäristössä. Tiedon hyötykäyttöä kartoitetaan ja testataan myös muilla vesihuollon osa-alueilla kuten strategisessa johtamisessa.

Projekti tarjoaa yrityksille mahdollisuuden esitellä, demonstroida ja kehittää omia tuotteitaan Suomen suurimman vesihuoltotoimijan tarjoamassa vaativassa testiympäristössä.

Lue lisää ÄlykäsVesi-hankkeesta. Löydät sivustolta myös SmartWater-päivän esitykset kohdasta SmartWater-työpaja vesihuoltolaitoksille.

Vesitalouden uutiskirjeSyyskuu 201630.9.2016