Ideahaku Raki2-hankkeille käynnistyy

Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman (Raki) toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” -kärkihanketta.

Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Yhtenä toimenpiteenä on Raki-ohjelman toinen vaihe vuosina 2016–2019 eli niin sanottu Raki2.

Raki-ohjelman tavoitteena on, että ravinteita – erityisesti fosforia ja typpeä – vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen.

Ympäristöministeriö käynnistää Raki-ohjelman toisen vaiheen järjestämällä ideahaun seuraavista teemoista:

Tällä hakukierroksella painotetaan laajoja vaikuttavia hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä loppukäyttäjän kanssa. Hankkeiden valinnassa painotetaan lisäksi muutakin laaja-alaista yhteistyötä ja laadukasta viestintää osana hanketta. Tavoitteena on, että hankkeet tähtäävät vaikuttaviin, konkreettisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin ja tehokkaaseen ravinnekierrätykseen. Pelkkiä tutkimushankkeita ei ohjelmasta rahoiteta.

Hakuun osallistutaan enintään kahden sivun hanke-esittelyllä, johon liitetään mukaan hakijan referenssit. Toteuttamiskelpoisimmat ja parhaiten hanketeemoja edistävät ideat valitaan jatkohakuun.

Lisätietoa hakumenettelystä ja Raki2-ohjelmasta: ym.fi/ravinteidenkierratys

Vesitalouden uutiskirjeMaaliskuu 201631.3.2016