Uusi selvitys valottaa kaivosten vuoto-ongelmia

Suomen kaivoksilla tapahtuneet pohjarakenteiden vuototapaukset ovat herättäneet kysymyksiä pohjarakenteiden kestävyydestä. Paremman tilannekuvan saamiseksi Oulun yliopistossa tehty selvitystyö käy läpi kaivosten pohjarakenteisiin liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Kaivosteollisuudessa käytetään paljon geosynteettisia materiaaleja, kuten esimerkiksi erilaisia muovi- ja bitumieristeitä sekä bentoniittimattoja. Viimeisten vuosikymmenien aikana niiden käyttö erilaisten altaiden pohjarakenteissa on lisääntynyt. Ideana on tehdä altaiden pohjarakenteista mahdollisimman heikosti läpäiseviä, jotta altaista ei pääse vuotamaan mitään ympäristöön.

Tieteellisesti kaivosten käyttämistä pohjarakenteista on julkaistu kohtuullisen vähän tietoa ja käyttökokemuksia. Myöskään mitään yhtenäistä rakenteiden suunnitteluopasta tai lainsäädännön ohjausta rakenteiden tekemiseen ei ole. Monet suunnitteluratkaisut ovat sellaisia, joita on totuttu käyttämään kaatopaikoilla, vaikka kaivosten allasrakenteiden käyttötarkoitus saattaa poiketa niistä huomattavasti.

Suomessa uusien rikastushiekka-altaiden pohjarakenteita on suunniteltu ja rakennettu geosynteettisillä geomembraaneilla tiivistäen 2000-luvun jälkeen. Osassa näistä rikastushiekka-altaista on havaittu vuotoja ympäristöön, koska geomembraanien on todettu vaurioituneen.

Selvitystyön tilasi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja sen toteutti diplomi-insinööri Anne Tuomela Oulun yliopistossa.

Lue lisää:

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 201629.2.2016