Magneettisesta käsittelystä tuntuvaa hyötyä vesijärjestelmissä

Tohtori Martti Latvan johtaman tutkimuksen mukaan magneettinen vedenkäsittelylaite vähentää kalkkikerrostumien muodostumista kupari- ja polyeteeniputkien seinämiin. Tutkimus osoittaa myös, että magneettisen vedenkäsittelylaitteen ansiosta putken seinämien korroosiotuotteet vapautuvat veteen, jolloin aiemmin syntyneet rauta- ja kuparikerrostumat poistuvat.

Magneettisen vedenkäsittelyn (MWT) edut eivät ole uusi asia. Tekniikka on tehokas sekä estämään sakkakerrostumien muodostumista että irrottamaan jo muodostuneita kerrostumia niin teollisissa vesijärjestelmissä kuin asuinrakennusten lämmityskattiloissa sekä lämmin- ja käyttövesijärjestelmissä.

Kerrostumista on suurta haittaa. Lämminvesijärjestelmissä ne heikentävät lämmön siirtymistä, lisäävät energiankulutusta ja kasvattavat toimintakustannuksia. Käyttövesijärjestelmissä mineraalihiukkaset aiheuttavat putkien tukkeutumista, putkimateriaalien korroosiota ja biofilmien muodostumista.

Tutkimuksessa, johon osallistui tutkijoita Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja kolmesta Suomen yliopistosta, selvitettiin magneettisen vedenkäsittelyn eli MWT-laitteen vaikutuksia uudessa pilottiluokan käyttövesijärjestelmässä ja lisäksi vanhan kiinteistön käyttövesijärjestelmässä. Näytteenotot ja mittaukset ajoittuivat vuosille 2012-2013. MWT-laitteet toimitti Bauer Watertechnology Oy.

Studies on the magnetic water treatment in new pilot scale drinking water system and in old existing real-life water system -tutkimuksesta vastasi tohtori Martti Latva, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tutkijoina hankkeeseen osallistuivat Jenni Inkinen, Aalto-yliopisto, Jaakko Rämö, Oulun yliopisto, Tuija Kaunisto, Riika Mäkinen ja Merja Ahonen, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Jaana Matilainen, Cupori Oy ja Simo Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimus luettavissa veloituksetta oheisesta linkistä 14.3.16 saakka, ko. päivämäärän jälkeen julkaisijan käytännön mukainen veloitus.

http://authors.elsevier.com/a/1SQtB7taLY401T

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 201629.2.2016