Uusi koko Suomen meriluontoa esittelevä karttapalvelu avattu

VELMU eli vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma on 12 toimintavuotensa aikana kerännyt tietoa merialueemme levistä, kasveista, selkärangattomista ja kaloista sekä merenpohjan geologisista ominaisuuksista. Aineistoa on 96500 videopisteeltä ja 23200 sukelluspisteeltä sekä tuhansilta pohjaeläin- ja kalanpoikasnäytepisteiltä.

”VELMU on ollut valtava yhteisponnistus. Kymmenet ihmiset ovat vuosittain ajaneet veneillä ympäri Suomea, sukeltaneet, kahlanneet, videoineet ja ottaneet näytteitä ja valokuvia. Laboratorioissa on analysoitu tuhansia näytteitä ja tutkijoiden työpöydillä on laadittu lukemattomia karttoja ja malleja. Nyt kaikki tämä tieto on koottu upouuteen karttapalveluun!” iloitsee ohjelman koordinaattori tutkimusprofessori Markku Viitasalo SYKEstä.

Karttapalvelussa on tietoa lajien ja luontotyyppien esiintymisestä, meriympäristöstä, merenpohjan geologiasta ja ihmisen toiminnasta merellä sekä yli tuhat valokuvaa ja videota lajeista ja vedenalaisista maisemista. Jotkut havainnot kertovat ihmisen lisääntyneestä vaikutuksesta merillä, tai vieraslajien leviämisestä, mutta inventoinnit ovat antaneet myös paljon ilonaiheita. Esimerkiksi:

”Tällaiset uutiset ovat olleet VELMUn kohokohtia ja antavat lisäpontta sille, että Itämeren suojelemiseksi tehty työ kannattaa ja sitä tulee jatkaa”, toteaa neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä.

Merkittävää uudessa karttapalvelussa on se, että havaintoja on niin paljon ja ne kattavat koko Suomen merialueen. Laajaa paikkatietoa tarvitaan merialuesuunnittelussa sovitettaessa yhteen eri toimintoja merialueilla ekosysteemien toimintaedellytykset varmistaen. Arvokkaiden alueiden sijainnin tuntemus on tärkeää myös suojelualueista päätettäessä, öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjunta- ja puhdistustehtävissä sekä erilaisia lupia myönnettäessä. Myös vaikkapa mökkiläinen voi palvelusta tarkastaa millaisia havaintoja hänen lähivesiltään on tehty.

VELMU-ohjelmaa on toteutettu ympäristöministeriön johdolla, ja mukana on ollut seitsemän muuta ministeriötä (MMM, LVM, TEM, OKM, VM, PLM, SM) ja niiden hallinnonalat. Keskeisiä toimijoita ovat olleet SYKE, Metsähallituksen luontopalvelut, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, rannikon ELY-keskukset, Merisotakoulun tutkimuskeskus ja Åbo Akademi.

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 201629.1.2016