Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhinta kiihtyy kevään mittaan

Tammikuussa 2016 uudesta HSY:n jätevedenpuhdistamosta Espoon Blominmäkeen on rakennettu viitisen prosenttia, mutta kallion louhinta kiihtyy kevään mittaan. Louhinnat tulevat etenemään maksimivauhdilla 5-6 porausjumbon voimin, kun Blominmäen ajotunneli rakennetaan puhdistamon luolastotasolle ja ajoyhteys Mikkelänkalliosta Blominmäkeen saadaan käyttöön.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamista juhlistettiin 20.1.2016 yhdessä puhdistamon prosessihalleista, jotka tulevat olemaan leveydeltään 20 metrisiä. Näissä jälkisuodatushalleissa tavoitetaan aikanaan puhdistamon korkeat puhdistustavoitteet: typen osalta yli 90 prosentin ja fosforin osalta yli 96 prosentin poistoteho.

– Blominmäen puhdistustulokset tulevat olemaan ylivoimaisesti parhaat Suomessa ja koko Itämeren alueella. Lisäksi siitä tulee Suomen ja ehkäpä jopa koko Euroopan energiatehokkain puhdistamo. Olemme HSY:ssä myös varautuneet ottamaan tulevina vuosina entistä kehittyneempää tekniikkaa käyttöön. Tutkimme esimerkiksi parhaillaan vastaavanlaisella puhdistamolla Helsingin Viikinmäessä fosfori- ja typpiravinteiden talteenottoa suoraan puhdistusprosessista, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

– Lemminkäisellä on pitkä kokemus vaativasta kalliorakentamisesta. Olemme louhineet muun muassa äskettäin valmistuneen Oulun Kivisydän -pysäköintilaitoksen sekä Tampereelle valmistuvan Rantatunnelin, josta saatua kokemusta hyödynnämme nyt Blominmäessä. Erityishuomiota kiinnitämme siihen, että louhinta toteutetaan tehokkaasti ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ympäristölle ja alueen lähiasukkaille, sanoo Lemminkäisen Infraprojektit-liiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan puhdistamo on hyvä esimerkki yhteistyöstä yli kuntarajojen.

– Espoolaiseen kallioon rakennettavassa puhdistamossa tullaan käsittelemään Espoon ja Kauniaisten jätevesien lisäksi Kirkkonummen, Siuntion, Länsi-Vantaan ja mahdollisesti Vihdin jätevedet. Tulevan kaupunkirakenteen kannalta puhdistamo sijaitsee keskeisellä paikalla. Puhdistamon siirto Suomenojalta Blominmäkeen tekee mahdolliseksi Finnoon alueen ja koko Länsimetron kasvukäytävän kehittämisen. Länsimetron varrelle kehitetään raiteisiin tukeutuvaa kaupunkirakennetta, monipuolista asumista, älykästä liikennejärjestelmää sekä Euroopan parasta innovaatioympäristöä, Jukka Mäkelä toteaa.

Jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistyi joulukuussa 2014 Mikkelänkalliossa ajotunnelista, jota urakoitsija Skanska louhi noin kilometrin verran. Välittömästi sen jälkeen käynnistyi Lemminkäisen kalliorakennusurakka, joka jatkuu tammikuuhun 2018. Puhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2020.

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 201629.1.2016