Maa- ja vesitekniikan tuelta 800 000 euroa vesitekniikan tutkimukseen

Maa- ja vesitekniikan tuki on myöntänyt vuonna 2015 yhteensä noin 800 000 euroa apurahoja Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän toiminnan kehittämiseen ja tutkimushankkeisiin.

Apurahoja saaneet tutkimushankkeet:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on vuonna 1949 perustettu aatteellinen yhdistys, joka tukee vesitekniikkaa ja siihen liittyvää ympäristötekniikkaa ja maaperän suojelua myöntämällä apurahoja. Viime vuosina tukea on saanut runsaat 200 hanketta vuosittain.

Vesitalouden uutiskirjejoulukuu 201531.12.2015