Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteettia nostetaan

HSY saneeraa Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen pystyäkseen tuottamaan talousvettä kasvavalle asukasmäärälle laitoksen jakelualueella.

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen tuotantokapasiteetti on nykyisellään noin 5000 kuutiometriä tunnissa. Uudistusten myötä se nousee noin 60 prosenttia, joten laitos on vuonna 2017 tuotantokapasiteetiltaan Suomen suurin vedenpuhdistuslaitos.

Tällä hetkellä käynnissä olevia hankkeita ovat hiekkasuodatuksen saneeraus, alkalointiprosessin uudistus sekä tulojärjestelyjen ja selkeytyksen saneeraus. Laitoksen korkeapainepumppaamo, eli talousveden pumppaus verkostoon, saneerattiin jo vuosina 2012–2013.

Aktiivihiilisuodatuslaitoksen saneeraus aloitetaan vuodenvaihteessa. Laitos poistaa vedestä orgaanista ainetta. Jos orgaaninen aine pääsisi vesijohtoverkostoon, se kiihdyttäisi siellä biologista toimintaa aiheuttaen ongelmia veden laadussa ja vesimittareissa.

Laitos, joka otettiin käyttöön vuonna 1997, on myös saneerauksen tarpeessa. Sen tekniikka uudistetaan ja samalla kapasiteettia nostetaan uudelle tasolle. Saneerattavina ovat sekä tulopumppaus, imualtaat että UV-desinfiointi. Osa korjauksista vaatii laitoksen toiminnan pysäyttämistä, joten vedenpuhdistusprosessiin tullaan tekemään muutoksia pysäytyksen ajaksi.

Jo meneillään olevista saneerauksista poiketen aktiivihiilisuodatuslaitoksen saneeraus tulee väliaikaisesti vaikuttamaan juomaveden laatuun. Itä- ja Pohjois-Helsingin alueelle toimitettavan talousveden kokonaiskloori- ja rautapitoisuudessa sekä orgaanisen hiilen kokonaismäärässä tapahtuu pieniä muutoksia silloin, kun laitoksen toiminta on pysäytettynä. Muutokset vedenlaadussa tulevat olemaan hyvin pieniä ja talousvesi täyttää edelleen kaikki talousvesiasetuksen vaatimukset ja suositukset.

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin noston myötä suljetaan Espoossa sijaitseva Dämmanin vedenpuhdistuslaitos vuoden 2016 lopussa. Vanhankaupungin jälkeen vedenpuhdistuksen saneerausten painopiste siirtyy Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselle. Myös siellä laitosta odottavat mittavat saneeraukset tuotantokapasiteetin varmistamiseksi ja laitoksen toimintavarmuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Vesitalouden uutiskirjeMarraskuu 201530.11.2015