Hiekkaharjun uuden vesitornin suunnittelu käynnistynyt

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä on käynnistänyt suunnittelun vanhan vesitornin korvaavasta Vantaan Hiekkaharjun uudesta vesitornista. Uuden tornin rakentamisella varmistetaan, että Itä-Vantaan vedenjakelun varmuutta pystytään kasvattamaan sen nykyisestä tasosta alueen asukasmäärän kasvaessa.

Uusi vesitorni on suunniteltu sijoittuvaksi Malmimäen puistoon nykyisen vesitornin läheisyyteen. Alueen vedenjakeluverkosto on jo valmiina, joten investointikulut vesijohtojen runkolinjoihin jäävät vähäisiksi. Sijainti keskellä merkittävää kulutusaluetta on vedenjakelullisesti hyvä myös tulevaisuutta ajatellen. Vesitornin valmistuttua vanha Hiekkaharjun vesitorni on tarkoitus purkaa.

Uusi vesitorni varustetaan nykyaikaisilla prosessiteknisillä laitteilla ja ratkaisuilla. Vesitornin lisäksi rakennetaan tarvittavat uudet veden runkojohdot ja jätevesiviemärin olemassa oleviin verkostoihin. Tornihankkeen kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa.

Lisätietoja hankesivuilta.

Vesitalouden uutiskirjeLokakuu 201530.10.2015