Jätevesineuvonta sai hyvän vastaanoton Espoossa ja Nurmijärvellä

Jätevesineuvonta sai hyvän vastaanoton Espoon ja Nurmijärven haja-asutusalueilla säädösten kritiikistä huolimatta. Ehdotetuista neuvontakäynneistä yli 70 prosenttia toteutui kuntien valitsemilla ranta- ja pohjavesialueilla vuonna 2015. Espoossa noin 80 prosenttia neuvotuista kiinteistöistä täytti jo nykysäädösten mukaiset puhdistustasot, kun taas Nurmijärvellä noin puolet kiinteistöistä joutuu remontoimaan jätevesijärjestelmänsä.

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta sai Espoon ja Nurmijärven haja-asutusalueilla hyvän vastaanoton tänäkin vuonna jätevesisäännösten haastavasta tilanteesta huolimatta. Kuntien valitsemille ranta- ja pohjavesialueille tarjottiin kirjeitse neuvonta-aikaa. Tällä ns. nuohoojatyylillä ehdotetuista käynneistä toteutui yli 70 prosenttia. Neuvontakäynneillä jätevesilainsäädäntö sai paljon kritiikkiä ja ihmiset ovat jälleen odottavalla kannalla, vaikka itse neuvontaan suhtauduttiin pääasiassa positiivisesti. Ranta-alueilla ja tärkeillä pohjavesialueilla asukkaat ovat usein halukkaita käsittelemään jätevetensä parhaalla mahdollisella tavalla lähiympäristönsä suojelemiseksi ja ottavat mielellään neuvoja vastaan.

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän selvittämään muutosvaihtoehtoja haja-asutuksen jätevesiin liittyvään lainsäädäntöön. Työryhmän toiminta päättyy 31.10.2015, jonka jälkeen ympäristöministeriö tiedottaa työryhmän tuloksista. Todennäköisesti ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla ja uusille rakennuksille nykyiset puhdistusvaatimukset säilyvät. Jo kertaalleen pidennettyä siirtymäaikaa jatkettiin kahdella vuodella aiemmin tänä vuonna 15.3.2018 asti.

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille –hankkeen toteuttajana on Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeessa kannustetaan asukkaita hyvään jätevesien käsittelyyn ja tehdään neuvonta asukkaille mahdollisimman helpoksi . Hanke toteutetaan kiinteistökohtaisina käynteinä, jolloin asukkaat saavat juuri omiin tarpeisiinsa muokatut neuvot. Samalla kartoitetaan jätevesien käsittelyn tilannetta alueellisesti.

Vuodesta 2011 lähtien on neuvottu 2260 kiinteistön omistajaa Espoossa, Nurmijärvellä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Vantaalla. Vuonna 2014 toteutetun seurantakyselyn vastauksissa neuvontaan oltiin hyvin tyytyväisiä ja noin puolta käynti motivoi kunnostustoimiin. Rahoittajina hankkeessa ovat vesiensuojeluyhdistyksen lisäksi hankekunnat ja Uudenmaan ELY-keskus.

Vesitalouden uutiskirjeLokakuu 201530.10.2015