Vaasan Vedelle uusi toimitusjohtaja

Vaasan Veden toimitusjohtaja Pertti Reinikainen on jäänyt eläkkeelle 1.10.2015.  Reinikainen on toiminut pitkään Vaasan Vedessä useissa eri tehtävissä, toimitusjohtajana vuodesta 2006 alkaen.

Pertti Reinikainen on ollut mukana useissa uraauurtavissa vesihuollon ja energia-alan projekteissa yli kuntarajojen. Viimeisimmässä tavoitteena on saada Vaasan alueelle juomavettä Kurikasta löytyneestä laajasta pohjavesiesiintymästä. Muita merkittäviä projekteja ovat muun muassa Påttin jätevedenpuhdistamolla tehdyt mittavat rakennus- ja saneerausinvestoinnit, jossa uudenlaisen puhdistusprosessin myötä mereen menevä vesi on nyt huomattavasti puhtaampaa. Reinikainen on ollut myös mukana Vaasan Ekolämpö Oy:n uusiutuvaan energiaan liittyvässä pilottiprojektissa, jonka myötä matalalämpöverkosto on nyt käytössä Suvilahden asuntomessualueella.

Vaasan Veden uusi toimitusjohtaja on diplomi-insinööri Irma Hyry. Aiemmin hän on toiminut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymässä verkostoprojektit-yksikön päällikkönä sekä mm. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksessa vesihuoltoryhmän päällikkönä. Vaasan Veden toimitusjohtajana Hyry jatkaa myös Kurikan pohjavesihankkeessa.

Vesitalouden uutiskirjeLokakuu 201530.10.2015