Käppalan jätevedenpuhdistamo Ruotsissa aloittaa yhteistyön Pöyryn kanssa

Pöyry on saanut puitesopimuksen suunnittelupalveluista Käppalan kalliopuhdistamolle. Käppala on Ruotsin kolmanneksi suurin puhdistamo ja eräs maailman tehokkaimmista jätevedenpuhdistamoista. Se käsittelee Suur-Tukholman pohjois- ja itäosien noin 500 000 asukkaan ja paikallisen teollisuuden jätevedet. Puitesopimukseen sisältyvät laitos- ja prosessisuunnittelu, sähkö- ja automaatiosuunnittelu sekä ympäristökonsultointi.

Käppalaförbundet on yhdentoista Suur-Tukholman alueen kunnan muodostama kuntayhtymä, joka käsittelee jäsenkuntiensa jätevedet Käppalan kalliopuhdistamossa Lidingössä. Puhdistamo on eräs Ruotsin vanhimmista kalliopuhdistamoista (rakennettu vuonna 1969), jossa jätevedet käsitellään biologis-kemiallisesti. Jätevesilietteestä tuotetaan mädättämällä biokaasua, joka käytetään hyödyksi Tukholman julkisessa liikenteessä.

Puhdistamoa laajennetaan ja tehostetaan tulevaisuudessa sekä kasvavan liittyjämäärän että tiukentuvien päästö- ja tehokkuusvaatimusten vuoksi. Laajennus- ja tehostamisinvestointien vaatimia suunnittelupalveluita tilataan puitesopimusten kautta. Käppalaförbundet kilpailutti puitesopimukset keväällä 2015. Pöyry valittiin laitos-, ympäristö-, sähkö- ja automaatiosuunnittelupalveluiden toimittajaksi yli 30 tarjoajan joukosta. Palvelut tuotetaan Pöyryn Ruotsin- ja Suomen-yhtiöiden yhteistyönä, jossa jäteveden- ja lietteenkäsittelyn erikoisosaaminen tulee kokonaan Suomesta.

Käppalaförbundet on perustamisestaan lähtien panostanut puhdistuksen laatuun, energiatehokkuuteen ja innovatiivisuuteen mm. laajamittaisella omalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla. Laitosta pidetäänkin yhtenä maailman tehokkaimmista puhdistamoista ja eräänlaisena innovaatiojohtajana pohjoismaisessa vesihuoltokentässä. Pöyryn solmima puitesopimus on uudenlainen merkkipaalu suomalaisen vesiosaamisen viennissä ulkomaille ja pohjoismaisessa teknologiayhteistyössä.

Vesitalouden uutiskirjeHuhtikuu 201530.4.2015