Ympäristönsuojelulain uudistus hyväksyttiin

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Muutos tarkoittaa merkittäviä uudistuksia lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi. Uudistuksen arvioidaan vähentävän lupahakemusten määrää noin 20 prosenttia.

”Uudistus sujuvoittaa lupaprosesseja ja karsii turhaa byrokratiaa. Uudistus keventää byrokratiaa muun muassa maatiloilla. Kun luvitus on sujuvaa, siitä hyötyvät kaikki ja talouteen saadaan vauhtia. Sujuvat lupaprosessit ovat myös ympäristön etu. Lupajonoissa odottaa monia ympäristön kannalta hyviä hankkeita”, ympäristöministeri Grahn-Laasonen kertoo.

Uudistuksen myötä ympäristölupien automaattisesta tarkistamismenettelystä luovutaan. Noin 3300 eläinsuojaa poistuu lupavelvollisuuden piiristä, mikä vapauttaa aluehallintovirastoille lisää voimavaroja. Lisäksi maa-ainesluvan ja ympäristöluvan menettelyt yhdistyvät.

Nyt ympäristöministeriössä on alkamassa ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmas vaihe. Tavoitteena on edelleen sujuvoittaa lupakäytäntöjä muun muassa karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla laajemmin käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä, kuten rekisteröintimenettely. Kolmannen vaiheen ehdotus hallituksen esitykseksi on määrä valmistua loppuvuodesta 2015.

Ministeri Lauri Tarastin johtama työryhmä etsii parhaillaan parhaat keinot edelleen sujuvoittaa lupamenettelyjä ja uudistaa muutoksenhakua, ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä. Arviointityön on määrä valmistua 28.2.2015.

Myös toinen keskeinen ympäristöasioita koskeva menettely eli YVA-menettely uudistuu. Vielä kevään aikana on tarkoitus asettaa työryhmä, jonka tehtävänä on YVA-direktiivin muutoksen kansallinen täytäntöönpano. Samassa yhteydessä katsotaan YVA-menettelyn suhde muihin ympäristöä koskeviin menettelyihin, kuten kaavoitukseen ja ympäristölupamenettelyyn.

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 201526.2.2015