Opas elintarviketeollisuuden vesihuollosta

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut oppaan elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen asiakkuussuhteen sujuvasta järjestämisestä. Oppaaseen on koottu vaatimukset, ohjeet ja suositukset yrityksen ja laitoksen väliselle yhteistyölle.

Oppaassa kuvataan elintarviketeollisuuden vesihuoltoa ja tarkastellaan sen oikeudellisia puitteita sekä hyviä käytäntöjä. Oppaan perusteella vesihuoltolaitoksen ja elintarvikeyrityksen välisessä suhteessa tulisi keskittyä erityisesti riskienhallintaan, tiedonjakoon sekä yhteisten käytäntöjen luomiseen. Riskienhallinnan kehittämisen keinoina ovat esimerkiksi yhteisen riskienhallintasuunnitelman laatiminen ja vastuunjaosta sopiminen. Riittävä tiedonjako sekä aktiivinen ja ennakoiva vuoropuhelu kuuluvat hyvään asiakassuhteeseen.

Oppaan kohderyhmänä ovat kaikki vesihuolto- ja elintarvikealan toimijat. Opasta oli mukana valmistelemassa useita eri tahoja kuten Elintarviketeollisuusliitto ry, Evira ja Vesilaitosyhdistys.

Tutustu Elintarviketeollisuus vesihuoltolaitoksen asiakkaana -oppaaseen. Linkki

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 201528.1.2015