Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa

Suomen hallituksen sitoumusta Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä toteutetaan tehostamalla ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena on tehdä Varsinais-Suomesta ravinneneutraali maakunta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käynnistymässä ravinneneutraalien kuntien hanke, jossa kehitetään malli ja pilottisovellus ravinteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä.

Suurimpia hyötyjiä ovat Itämeren alueen asukkaat ja erityisesti Saaristomeri. Mallia voidaan soveltaa muillakin alueilla. Jo tässä vaiheessa hankkeeseen osallistuu kuntia myös Satakunnasta.

Hanke on esimerkki siitä, kuinka ravinnekierrätyksessä ja vesiensuojelussa voidaan päästä eteenpäin.

Ministerit Petteri Orpo ja Sanni Grahn-Laasonen lupaavat korvamerkittyä rahoitusta kiertotalouden edistämiselle ravinteiden kierrätyksessä. Sitä on saatavilla alkuvuoden aikana käynnistyvässä uudessa maaseutuohjelmassa sekä ravinnekierrätysohjelmassa (Raki).

Pitkäjänteinen työ vesien suojelemiseksi on saanut aikaan tuloksia. Esimerkiksi peltojen lannoituksessa on edetty vahvasti hyvään suuntaan. Ravinteiden kierrätystä on kuitenkin tehostettava etenkin alueilla, joilla on paljon kotieläintiloja.

Orpo peräänkuuluttaa käytännön tekoja. Keskeiset työkalut ravinteiden kierrättämiselle sekä vesien- ja ympäristönsuojelulle sisältyvät juuri hyväksyttyyn Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Se tarjoaa tukea erilaisille kehittämishankkeille, investoinneille ja yrityksille sekä maatalouden ympäristötyölle.

Itämeren rehevöitymisen pysäyttäminen edellyttää mereen päätyvän ravinnekuorman tuntuvaa pienentämistä. Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen muistuttaa, että Suomi on yhdessä muiden Itämeren valtioiden kanssa vastuussa Itämeren tulevaisuudesta.

– ­Itämeren tilan parantaminen ravinnekuormaa pienentämällä vaatii sitoutumista ja lukuisia erilaisia tehokkaita toimenpiteitä. Suomen on tehtävä oma osuutensa, jotta se voi vaatia paljon myös muilta. Koska Saaristomeri on edelleen erityinen ongelma-alue, jonka veden tila on pääosin vain tyydyttävä, on toimillamme valuma-alueella suurin vaikutus, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 201528.1.2015