Seminaari - Seurantatiedon arvo syntyy käytöstä

Kuinka seurannat ovat muuttuneet EU-jäsenyyden aikana? Millaisia vaatimuksia valtakunnalliset ja alueelliset ongelmat asettavat seurannoille? Kuinka digitalisointi parantaa tiedon käytettävyyttä? Voitaisiinko seurannat korvata kokonaan mallintamalla? Entä voitaisiinko seurantatiedon arvo määrittää etukäteen?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan 9.3.2015 klo 10.00 -17.00 Suomen ympäristökeskuksessa järjestettävässä Vesitalous-lehden seminaarissa. Varaa aika kalenteriisi!

Edellinen aiheeseen liittyvä seminaari ”Vesi- ja ympäristöseurannat muutoksessa” pidettiin maaliskuussa 2013 Helsingissä, jolloin tapahtumassa oli mukana 125 osallistujaa. Seminaariesitysten pohjalta syntyi teemasisältö myös Vesitalous 2/2013 –lehteen.

http://www.vesitalous.fi/vesitalous-lehdet/uusin-lehti-22013-ymparistoseurannoista-tietovaratuotteiksi/

Vesitalouden uutiskirje10/201417.12.2014