Kirjahanke: Vesiensuojelun vaiheita

Suomen Vesiyhdistys ry on marraskuussa 2014 saanut projektiapurahan Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä vesiensuojelun vaiheita koskevan julkaisun laatimiseksi. Tarkoituksena on luoda yhtenäinen, arvioiva ja elämän makuinen katsaus vesiensuojelun kehitykseen Suomessa. Tavoitteena ei ole hallinnollinen raportti tai tieteellinen historiantutkimus, vaan painopiste on alalla pitkään vaikuttaneiden ihmisten omissa kokemuksissa ja arvioissa.

Julkaisu keskittyy ajanjaksolle 1950-luvulta nykypäivään. Läpikäyviä teemoja ovat mm. yhteiskunnan muuttuvat arvot ja odotukset vesiensuojelulle, alan lainsäädännön ja hallinnon kehitys, toimet ja tulokset eri osa-alueilla (yhdyskunnat, teollisuus, maatalous jne.), vesiensuojeluyhdistykset, koulutus, tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö. Kronologisen kertomuksen lomaan sijoitetaan lyhyitä erillisiä artikkeleja, joita varten kerätään vesiensuojelun piirissä toimineilta henkilöiltä muisteluita ja näkemyksiä. Niitä on tarkoitus kerätä sekä kirjallisesti että haastatteluin.

Työn organisoi alalla toimivista ja toimineista asiantuntijoista koostuva työryhmä. Kirjoitustyössä on mukana ympäristöasioihin erikoistunut toimittaja. Työ käynnistetään heti. Työryhmällä on varsin rajallisesti käytettävissään ajantasaisia yhteystietoja vesiensuojelun parissa toimineista henkilöistä.

Oletko Sinä ollut vaikuttamassa vesiensuojelun kehitykseen tai ollut mukana sen tärkeissä käännekohdissa? Haluatko kertoa omista kokemuksistasi ja näkemyksistäsi? Jos olet kiinnostunut – tai voit välittää meille muiden vesiensuojelun veteraanien yhteystietoja – ota yhteyttä!

Hanketyöryhmän puheenjohtaja Erkki Santala
E-mail: erkki.santala@kolumbus.fi
puhelin: 040 7493878

Projektisihteeri Sanna Vienonen
E-mail: sanna.vienonen@ymparisto.fi
puhelin: 0295 251738

Vesitalouden uutiskirje9/201426.11.2014