Maa- ja vesitekniikan tuki 65 vuotta

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea maa- ja vesiteknillistä tutkimus- ja opetustoimintaa sekä maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien kysymysten selvittämistä. Yhdistyksen perusti yksitoista Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosaston maanviljelysinsinöörien opintosuunnalta valmistunutta diplomi-insinööriä. Yhdistysrekisteriin se merkittiin 1. joulukuuta 1949 Maa- ja vesiteknillisen tutkimussäätiön kannatusyhdistys ry:n nimellä ja muutettiin nykyiseen muotoonsa Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ksi vuonna 1955. Tänä vuonna tulee siis kuluneeksi 65 vuotta yhdistyksen perustamisesta.

Merkkivuotta juhlittiin 19. marraskuuta Hotelli Glo:n Jugend-salissa Helsingissä. Tilaisuudessa julkistettiin yhdistyksen historiateos, joka kertoo yhdistyksen synnystä, toiminnasta ja keskeisistä henkilöistä. Kirjan nimi on ”Tuki – Maan kuivattajista vesien ja ympäristön suojelijoiksi” ja sen on toimittanut Rauni Nokela. Tilaisuudessa kuultiin myös esityksiä väitöskirjatöistä, joihin Maa- ja vesitekniikan tuki on myöntänyt apurahoja. Puheenvuoron saivat lisäksi professori Olli Varis Aalto-yliopistosta ja ohjelmajohtaja Juhani Kettunen Suomen ympäristökeskuksesta.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry myönsi 65-vuotisjuhlapäivänsä kunniaksi tunnustuspalkintoja arvokkaasta työstä maa- ja vesitekniikan edistämisestä.

Professori Pertti Seunalle myönnettiin 10 000 euroa vesialan hyväksi tekemästään työstä ja monipuolisesta toiminnastaan sekä valtionhallinnossa että koti- ja ulkomaisissa yhdistyksissä ja komiteoissa.

Professori, emeritus Erkki Vuori sai myös 10 000 euron palkinnon hänen eri tieteenaloja yhdistävistä ajankohtaisista tutkimuksistaan sekä tutkimusmahdollisuuksien tarjoamisesta uransa alkutaipaleella oleville tutkijoille.

Kuva: Pertti Seuna ja Erkki Vuori.

Vesitalouden uutiskirje9/201426.11.2014