Hulevesi-innovaatiokilpailun voittajat palkittiin

Sade- ja sulamisvesien johtamiseen ja käsittelyyn uusia ratkaisuja etsineen innovaatiokilpailun voittajat julkistettiin Lahdessa torstaina 20.11.2014. Parhaimmaksi ehdotukseksi kilpailun tuomaristo valitsi kaupungin keskustaan sijoitettavan Hörppö-nimisen rakennelman, joka rankkasadetilanteessa varastoi, viivyttää ja imeyttää hulevesiä sekä johtaa vedet elementin alapuolella sijaitseviin kasetteihin.

Tuomaristo totesi arviossaan, että onnistuneen muotoilunsa ansiosta kasvilaatikoilla ja penkeillä varustettu Hörppö-elementti piristää jo sellaisenaan kaupunkitilaa ja muodostaa aukiolle sijoitettuna viihtyisän kohtaamispaikan. Hörppö on viimeistelty tuote, jossa design ja käytettävyys yhdistyvät. Voittajaehdotuksen on suunnitellut Elisa Lähde Tengbom Eriksson Arkkitehdit -toimistosta.

Toiselle sijalle kilpailussa nousi Sito Oy:n Ismo Häkkisen kolme erillistä ratkaisumallia, joita tuomaristo piti toteuttamiskelpoisina ja Lahden ympäristökaupungin imagoa tukevina. Kokonaisuus sisältää älypuhelinsovelluksen, katupuiden altakastelujärjestelmän sekä uudentyyppisen rakenteen venesatamien hulevesien hallintaan.

Opiskelijoiden tuottamista korkeatasoisista ehdotuksista parhaimmaksi valittiin Ella Uppalan johdolla Hämeen ammattikorkeakoulussa (Hamk) suunniteltu monipuolinen ehdotus, jossa ratkottiin hulevesien ekologista hallintaa, hyötykäyttöä ja kustannussäästöjä. Ehdotuksessa pystytään tuomariston mukaan yhdistämään huleveden laadun parantaminen, määrän vähentäminen ja samalla vihreän ja viihtyisän kaupunkikuvan rakentaminen. Hulevesi tuodaan avoimilla järjestelmillä näkyväksi kaupunkikuvalliseksi elementiksi.

Kunniamaininnat myönnettiin sekä Hamkin että Lahden ammattikorkeakoulun (Lamk) opiskelijatiimeille, joissa esitetään useita hulevesien hallintaan ja hyötykäyttöön liittyviä kehittämisen arvoisia kokonaisratkaisuja.

Kilpailu tuotti kaikkiaan 20 ehdotusta alan yrityksiltä ja oppilaitoksilta Suomen lisäksi Ruotsista ja Ranskasta. Kilpailun järjestelyistä vastasivat yhteistyössä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahden kaupunki, Lahti Aqua Oy, Vesijärvisäätiö, Helsingin yliopisto, Lahden ammattikorkeakoulu ja Renor Oy.

Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö, kilpailun tuomaristoon kuuluva Ismo Malin sanoo voittajaehdotuksen soveltuvan sarjatuotantoon ja erityyppisiin kohteisiin. ”Voittajatyö tarjoaa mahdollisuuden käsitellä hulevesiä valmiiksi rakennetussa tiiviissä kaupunkiympäristössä. Kakkossijalle nousseista ideoista muodostuu puolestaan kattava kokonaisuus, jossa hulevesien käsittely saataisiin osaksi satama-alueiden rakentamista, kaupunkipuut sekä niiden ympäristö hyödynnettäisiin paremmin ja lisäksi kehitettäisiin asukkaiden yhteydenpitoa kunnossapidon ja suunnittelun kanssa”, Malin luonnehtii kärkiehdokkaita.

Innovaatiokilpailu on osa Lahden edelläkävijämarkkina -hanketta, jonka tavoitteena on edistää uusien kysyntälähtöisten ratkaisujen syntyä ja kaupallistamista. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Aluekehitysrahastolta.

Vesitalouden uutiskirje9/201426.11.2014