Talvivaara Sotkamo Oy konkurssiin

Talvivaara Kaivososakeyhtiön neuvottelut lisärahoituksen hankkimisesta eivät tuottaneet tulosta ja Talvivaara Sotkamo Oy haettiin konkurssiin 6.11.2014.

Rahoitusneuvottelut tärkeimpien sidosryhmien, mahdollisten uusien sijoittajien ja Suomen valtion kanssa jatkuivat viime kuukausina, ja neuvottelut olivat jo edenneet pitkälle. Lyhyen aikavälin rahoitusta yhtiön välittömiin käyttöpääomatarpeisiin ei kuitenkaan ollut saatavissa vaaditussa aikataulussa, minkä vuoksi myöskään pidemmän aikavälin rahoitusneuvotteluja ei kyetty saattamaan päätöksen.

Pörssinoteerattu Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj tarjoaa palveluja Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle ja jatkaa toimintaansa toistaiseksi tavoitteenaan hankkia riittävä rahoitus kaivostoiminnan ja siihen liittyvien omaisuuserien ja oikeuksien hankkimiseksi Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä.

Pääministeri Alexander Stubb, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen ja työministeri Lauri Ihalainen vierailivat Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksella Sotkamossa perjantaina 14. marraskuuta. Vierailunsa aikana ministerit kiersivät Talvivaaran kaivoksen alueella ja tapasivat kaivoksen henkilöstön sekä konkurssipesän edustajia.

Lisäksi ministerit tapasivat Kainuun ELY-keskuksen, TE-toimiston, Sotkamon kunnan ja Kajaanin kaupungin sekä Kainuun liiton edustajia.

”Talvivaaran tilanne on monella tapaa erittäin haastava. Ensiarvoista on huolehtia kaivoksen ympäristökysymyksistä sekä työllisyysvaikutuksista. Lisäksi työ kestävän omistajuuden löytämiseksi jatkuu. Koska kyseessä on todella iso kokonaisuus, on tärkeää, että ymmärrämme myös mitä paikallisesti kaivoksella tapahtuu. Vierailu keskeisten ministereiden kanssa oli nimenomaan tarkoitettu kuuntelua ja oppimista varten, jotta kaikki oleelliset asiat osataan ottaa huomioon tilanteen jatkohoidossa”, toteaa pääministeri Alexander Stubb.

Vesitalouden uutiskirje9/201426.11.2014