Kemiran ja Stora Enson vedenhoitoprojekti etenee Kiinassa

Vuoden 2013 lopulla Kemira ja Stora Enso sopivat yhteistyöstä korporatiivisen ja yhteiskunnallisen vastuuprojektin tiimoilta Guangxin provinssissa Etelä-Kiinassa. Projekti edistää vastuullista vedenhoitoa yhteisön osallistumisen avulla.

Stora Enso, Kemira ja paikallinen hallitus loivat vedenhoitoprojektin kasvattaakseen jaetun arvon määrää kyläläisille. Projektissa yhdistyvät Kemiran asiantuntijuus vedenkäsittelyssä, Stora Enson asiantuntijuus tehdashallinnassa sekä paikallisten yhteisöjen käytännön tuntemus ja kokemus veteen liittyvissä asioissa Guangxin provinssissa.

Projektin aluksi Kemira ja Stora Enso yhdessä paikallisten kylien kanssa tekivät tutkimuksen Stora Enson plantaasien lähellä olevien alueiden vesiresursseista. Haasteet tunnistettiin ja luotiin suunnitelma, jolla vastataan paikallisten huoliin koskien esimerkiksi vedenlaatua, pohjaveden tasoa ja mahdollisia puuplantaasien aiheuttamia vaikutuksia veteen.

Baimein kylä, jonka pääelinkeinona on kanankasvatus, on yksi projektin osallistujista. Syrjäinen kylä sijaitsee korkealla vuorella lähellä Stora Enson eukalyptuspuuplantaasia.

“Samalla alueella on ollut jo kauan puuplantaaseja ja kyläläiset eivät olleet huolissaan, kun istutimme uusina lajeina eukalyptuspuita. Siitä huolimatta on selvää, että vesi on ehdoton edellytys heidän elinkeinolleen ja siten kyläläiset ovat olleet todella osallisena projektissa,” kertoo ympäristöasioiden johtaja Ola Svending Stora Ensosta.

“Baimein kylässä oli yksi kaivo, mutta parhaista ponnisteluista huolimatta kaivosta ei saatu tarpeeksi vettä ja vedenlaatu oli kyseenalaista. Suunnitelmana nyt on rakentaa toinen kaivo, parantaa tuottavuutta ja ylläpitää hyvää vedenlaatua. Varmistamme myös, että käytetty vesi käsitellään ennen kuin se päästetään takaisin luontoon”, sanoo vanhempi sovellusasiantuntija Bengt Hansen Kemirasta.

Koska provinssin alueella on myös sade- ja kuivia kausia, uusi ja isompi vesisäiliö asennetaan tasoittamaan vaihteluiden välejä. Muihin yhteisiin pilottiprojekteihin Guangxissa kuuluvat veden saatavuuden parantaminen ja jätevedenkäsittely sekä kunnallisen että kotitalousjäteveden käsittelyssä.

Koulutus on merkittävässä asemassa tässä projektissa. Jotta kehitys etenisi myös projektin päättyessä, saavat osallistujat koulutusta veteen liittyvissä asioissa ja erityisesti asennettuihin vesijärjestelmiin liittyen.

Vesitalouden uutiskirje8/20143.11.2014