Kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen uutta tekniikkaa

Suomessa testataan parhaillaan kunnallisten jätevesien puhdistamista membraanitekniikalla useilla paikkakunnilla. Lappeenrannan teknillinen yliopiston (LUT) membraanitekniikan tutkimusryhmä on mukana neljässä eri tutkimuksessa, joissa tutkitaan jätevesien puhdistamista membraanibioreaktoreilla ja tertiäärisellä membraanisuodatuksella.

Membraanibioreaktoreita (MBR) on kunnallisessa jätevesipuhdistuksessa Euroopassa jo yli sata ja Tukholmaan on rakenteilla maailman suurin membraanibioreaktoriprosessi. Suomessa ei ole toistaiseksi yhtään täydessä mittakaavassa toimivaa laitosta.

Membraanibioreaktoriprosessi eroaa perinteisestä kunnallisesta jätevedenpuhdistusprosessista siten, että jälkiselkeytyksen ja hiekkasuodatuksen sijaan ilmastusaltaassa oleva jätevesi ajetaan puoliläpäisevän membraanin läpi. Membraanikalvossa on pieniä huokosia, jotka poistavat vedestä bakteerit ja kiintoaineet. Membraanikalvot sijaitsevat kaappimaisissa moduuleissa, jotka upotetaan suoraan ilmastusaltaaseen. MBR-prosessi on paitsi nykyistä menetelmää tehokkaampi, myös kompaktimpi.

”Se ei vaadi perinteiseen vedenpuhdistusmenetelmään tarvittavia laajoja jälkiselkeytysaltaita, sillä membraanibioreaktorilaitos pystytään rakentamaan kustannustehokkaasti pienemmälle alalle”, kuvailee nuorempi tutkija Kimmo Arola, LUT Kemiantekniikan laitokselta.

Membraanibioreaktorin puhdistama vesi on myös tasalaatuisempaa kuin perinteisen jätevedenpuhdistuksen. Perinteisessä prosessissa kaikki aineet eivät välttämättä aina puhdistu, sillä jälkiselkeytyksestä karkaa ajoittain vesistöön kohonneita määriä epäpuhtauksia. Membraanibioreaktorin puhdistuksessa vedestä poistuvat kaikki bakteerit ja kiintoaineet. Tästä johtuen MBR:lla puhdistettua vettä on helpompi jatkoprosessoida kuin perinteisesti puhdistettua.

Arola kokee, että MBR-prosessi on sijoitus tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa esimerkiksi haitta-aineet tulevat olemaan Euroopan ja maailman mittakaavassa haaste, koska erilaiset hormonit ja lääkeainejäämät ovat ajan kanssa kumuloituneet vesistöön. Perinteinen prosessi ei puhdista kaikkia haitta-aineita riittävän tehokkaasti. MBR-prosessin tuottamasta puhdistetusta vedestä voidaan poistaa harmilliset lääkeaineet ja muut biologisessa prosessissa vaikeasti hajoavat yhdisteet helpommin kuin perinteisen prosessin puhdistetusta vedestä.

Membraanitekniikkaa testataan tällä hetkellä neljällä paikkakunnalla Suomessa: Parikkalassa, Vihdissä, Mikkelissä ja Savitaipaleella.

Kuva: Leena Pajari-Kosonen

Vesitalouden uutiskirje8/20143.11.2014