Selvittäjältä ehdotus Talvivaaran saneerausohjelmaksi

Talvivaara-yhtiöiden selvittäjäksi nimetty asianajaja Pekka Jaatinen on jättänyt Talvivaara-yhtiöiden yrityssaneerauksen ohjelmaehdotukset käräjäoikeudelle.

Ehdotus on luonteeltaan hyvin poikkeuksellinen. Veloille ehdotettu jopa 99 % leikkaus sekä tytäryhtiöön ehdotettu realisaatiosaneeraus kertovat siitä kuinka merkittäviä toimia selvittäjän mukaan vaaditaan, jotta Talvivaara saadaan kannattavaksi. Ohjelmaehdotuksissa on tämän ohella vielä useita tässä vaiheessa avoimeksi jääviä kysymyksiä. Kaiken lisäksi ehdotus on ehdollinen rahoituksen järjestämiselle, mikä on edelleen auki.

Liiketoiminnan jatkaminen edellyttää uuden rahoituksen hankkimista saneerausohjelmassa ehdotettujen järjestelyjen toteuttamiseksi. Lopullinen saneerausohjelma edellyttää myös riittävää kannatusta saneerausvelkojien keskuudessa.

Taloudellisen tervehdyttämiseen liittyvien haasteiden lisäksi Talvivaaran tilannetta leimaavat edelleen merkittävät ympäristökysymykset. Kestävän ympäristönhoidon ja pitkän aikavälin liiketaloudellisen vakauden näkökulmasta ympäristöasioihin liittyviin kysymyksiin onkin löydyttävä pikaisesti ratkaisu.

Selvittäjän jättämä ehdotus on askel eteenpäin pitkässä prosessissa, joka koskettaa Talvivaaran lukuisia osakkeenomistajia, työntekijöitä, velkojia ja muita sidosryhmiä. Ehdotus tarjoaa työkalun, jonka avulla yhtiön tervehdyttämistä voidaan viedä hallitusti eteenpäin, tavoitteena kaivostoiminnan jatkaminen ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ehdotus ei kuitenkaan vielä millään tavoin takaa, että tässä onnistutaan.

Valtio seuraa tarkasti Talvivaaran saneerausmenettelyn edistymistä ja yhtiön kokonaistilanteen kehittymistä.

– Yhteiskunnan kokonaisintressin kannalta olisi toivottavaa että Talvivaara onnistuisi sopimaan yritysjärjestelystä ja hankkimaan rahoituksen, joka mahdollistaa kaivostoiminnan jatkamisen ympäristön kannalta kestävällä tavalla, arvioi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Tässä tilanteessa valtio ei sulje pois mahdollisuutta osallistua Talvivaaran markkinaehtoiseen rahoittamiseen. Valtion osallistumisen edellytyksenä on, että kaivostoimintaan mukaan tulee uusi teollinen tai muu vakaa toimija, joka tuo toimintaan lisää osaamista, resursseja ja uskottavuutta. Lisäksi lähtökohtana täytyy olla, että ympäristöasiat hoidetaan asianmukaisesti ja että kaivokselle esitetään uskottava liiketoimintasuunnitelma.

Kuva: Talvivaara Oyj.

Vesitalouden uutiskirje7/201410.10.2014