Kalkitus pitää Alisenjärven kunnossa Nokialla

Nordkalk levitti yli 30 tonnia hienoa kalkkikivijauhetta osaan Alisenjärven järviketjua Nokialla. Tavoitteena on vedenlaadun parantaminen: kalkki pysäyttää happamoitumisen ja palauttaa siitä kertovan pH-arvon noin 6,5:een.

Kalkitus on osa satavuotista kalkitusprojektia, joka käynnistyi 1998 Nordkalkin silloisen omistajan Partekin täyttäessä sata vuotta. Nordkalk on sitoutunut pitämään järviketjun vedenlaadun hyvällä tasolla, mitä seurataan mittaamalla veden pH ja alkaliteetti joka syksy ja kevät. Mittauksista vastaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

”Järviketjua on kalkittu vuosina 2001, 2005 ja viimeksi 2007. Koska ilmansaasteiden aiheuttama happamoittava kuormitus on vähentynyt, on vedenlaatu odotetusti pysynyt pidempään hyvällä tasolla. Valuma-alueen maaperään on kuitenkin varastoitunut happamoittavaa ainesta, jota huuhtoutuu vähitellen veteen. Ylläpitokalkituksia tarvitaan jatkossakin”, sanoo vesistökalkituksen asiantuntija, johtaja Kjell Weppling, joka on ollut Alinenjärvi-projektissa mukana alusta asti.

Kun veden pH laskee, haitallisten metallien pitoisuudet lisääntyvät ja monet kasvi- ja eläinlajit katoavat; esimerkiksi arvokalojen kannat romahtavat. Ilmansaasteiden aiheuttama happamoituminen jatkui 1980-luvulle asti, mutta vaikutukset tuntuvat yhä. Siitä huolimatta Suomessa ei tueta ympäristökalkitusta, toisin kuin naapurissa Ruotsissa, jossa valtion myöntämä ympäristötuki kattaa kalkituksen joko kokonaan tai vähimmilläänkin 85 prosenttia siitä.

Kalkkikivipohjaisilla tuotteilla on monipuolinen rooli myös talousvesien käsittelyssä. Niiden avulla valmistetaan juomavettä, puhdistetaan yhdyskuntien jätevesiä ja neutraloidaan teollisuuden sekä sulfidikaivosten prosessivesiä. Lisäksi kalkkikivipohjaisilla tuotteilla puhdistetaan savukaasuja, mikä vähentää ilmansaasteita ja vaikuttaa siten myönteisesti myös vesistöjen tilaan. Kalkki on siis luonnon oma lääke ympäristön parantamiseksi.

Kuva: Nordkalk Oy Ab

Vesitalouden uutiskirje7/201410.10.2014