Teollisuuden jätevesistä kehitetään kiertotaloustuotteita

Teollisuuden jätevesiä koskeva sääntely tiukentuu, ja luontoon palautuvan veden sisältämien ravinteiden raja-arvot kiristyvät vesistöjen laadun turvaamiseksi. TYPKI-hankkeessa edistetään ravinteiden talteenottoa ja jalostamista teollisuuskemikaalien, rakennusmateriaalien ja lannoitteiden lisäaineiksi.

Teollisuuden jätevesien puhdistuksessa syntyy sivuvirtoja, jotka sisältävät muun muassa typpeä, fosforia, kaliumia ja rikkiä. Suurina määrinä luontoon päätyessään nämä ravinteet aiheuttaisivat merkittäviä haittoja, mutta talteen otettuina niistä saadaan arvokkaita komponentteja uusiin kiertotaloustuotteisiin. Samalla voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja lisätä esimerkiksi typpi- ja fosforipohjaisten teollisuuskemikaalien ja lannoitetuotteiden omavaraisuutta Euroopassa.

TYPKI-hankkeessa kehitetään uusia teknistaloudellisesti järkeviä ja pilotointivalmiita ratkaisuja jätevesien puhdistukseen ja ravinteiden talteenottoon. Puhdistus- ja erotusteknologia kattaa erilaisia menetelmiä esikäsittelystä kalvosuodatukseen tai haihdutukseen.

”Uusissa kiertotaloustuotteissa keskitymme erityisesti rakennusteollisuudessa hyödynnettävien kemikaalien lisäaineisiin. Pyrimme aikaisempaa parempaan koostumukseen ja puhtaisiin tuotevirtoihin, joista on poistettu esimerkiksi hyötykäyttöä haittaavat aineet ja ylimääräinen vesi. Tavoitteena on kehittää kilpailukykyisiä tuotteita, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan asiakkaiden tarpeita”, kertoo projektipäällikkö Hanna Kyllönen VTT:ltä.

”Meillä Tapojärvellä metallien kiertotalous on ollut toiminnan keskiössä jo parikymmentä vuotta. TYPKI-hanke on tärkeää jatkumaa tälle pioneerityölle. Nyt tartutaan mahdollisuuteen saada muun muassa kaivosalan typpi hyötykäyttöön”, toteaa Tapojärven tytäryhtiön Hannukainen Miningin hankejohtaja Jaana Koivumaa.

TYPKI-hanketta koordinoi VTT ja konsortiossa ovat mukana Oulun yliopisto, Tapojärvi, Aquaminerals, BioSO4, Brightplus, Teollisuuden Vesi, Agnico Eagle, Gasum, Hannukainen Mining, Valmet ja Yara.

Vesitalouden uutiskirjeToukokuu 202130.5.2021