Sellu- ja paperitehtaan prosessivedestä biokaasua

Gasum on avannut Ruotsin Nymöllaan Pohjoismaiden ensimmäisen biokaasulaitoksen, joka toimii suoraan laitoksen raaka-ainetta tuottavan Stora Enson sellu- ja paperitehtaan yhteydessä. Huhtikuussa 2021 avattu laitos tuottaa Stora Enson tehtaan prosessivedestä nesteytettyä biokaasua (LBG), jota voidaan käyttää uusiutuvana polttoaineena niin maalla, merellä kuin teollisuudessa.

Nymöllan laitoksen avaaminen mahdollistaa ensimmäistä kertaa biokaasun tuottamisen teollisessa mittakaavassa. Nymöllassa tuotetaan vuosittain 75–80 GWh nesteytettyä biokaasua, mikä kattaa jopa 200 kuorma-auton vuosittaisen polttoaineenkulutuksen. Esimerkiksi Gasumin juuri laajennetulla Turun biokaasulaitoksella tuotetaan vuosittain 60 GWh biokaasua eli Nymöllan tuotantokapasiteetti on merkittävästi suurempi.

Nymöllan laitos on Gasumin rakentama ja ylläpitämä. Kokonaisuudessaan sen rakentamiseen on investoitu lähes 32 miljoonaa euroa, joista Gasum investoi 27 miljoonaa ja Stora Enso 5 miljoonaa euroa. Lisäksi projekti on saanut 12,2 miljoonaa euroa Klimatklivet-tukea. Klimatklivet on Ruotsin ympäristöviraston jakama investointituki, jolla tuetaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä paikallisia ja alueellisia innovaatioita.

Faktat Nymöllan biokaasulaitoksesta

Vesitalouden uutiskirjeHuhtikuu 202130.4.2021