Rambollille Sulkavuoren keskuspuhdistamohankkeen rakennuttaminen ja valvonta

Ramboll CM Oy ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ovat tehneet sopimuksen Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja Raholan ja Viinikanlahden pumppaamoiden rakennuttamisesta ja valvonnasta. Sopimuksen arvo on 4,6 M€.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon suurhanke keskittää kuuden Tampereen seudun kuntayksikön jätevesien käsittelyn Sulkavuoreen rakennettavaan kalliopuhdistamoon.

Pirkanmaan seudun historian merkittävin ympäristöhanke hyödyntää uusinta tekniikkaa jäteveden laadukkaassa puhdistamisessa. Uuden puhdistamon myötä pystytään vastaamaan kasvavan väestön tarpeisiin vähentäen nykyisiä päästöjä mm. fosforin, typen ja orgaanisen aineen osalta. Puhdistamo tulee olemaan sähkön ja lämmön osalta suurelta osin energiaomavarainen.

Rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät urakat valmistuvat vuonna 2025.

”Yhteistyö on meille merkittävä, ja sopimus vahvistaa edelleen asemaamme teollisen rakennuttamisen toimijana. Hankkeella on erittäin iso työllisyysvaikutus Rambollin monelle yksikölle, ja lisäksi sopimus tulee työllistämään paikallisesti jopa 20 rakennuttamisen ammattilaista”, kertoo Ramboll CM Oy:n toimitusjohtaja Valtter Kari .

Vesitalouden uutiskirjeMaaliskuu 202131.3.2021