SYKEn tutkimusjohtajaksi valittu HT Per Mickwitz

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtajaksi on valittu tutkimusprofessori, hallintotieteiden tohtori Per Mickwitz (47). Hän on työskennellyt SYKEssä vuodesta 1997, vuodesta 2009 lähtien ympäristöpolitiikan tutkimusprofessorina. Vuonna 2011 hän hoiti ympäristöpolitiikan professuuria Tampereen yliopistossa, jossa hänellä on myös dosentuuri. Tutkimusjohtajan virkaan haki kaikkiaan 34 ehdokasta.

”SYKEn tutkimustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on tukea kansallista päätöksentekoa. Tutkimuksen tulokset palvelevat erityisesti ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja vesien tilaan liittyvää päätöksentekoa. Tutkimusjohtajan työ edellyttää syvällistä ymmärrystä ympäristökysymysten yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Erityisen tärkeää on ympäristö- ja luonnonvaratutkimukseen liittyvä yhteistyö ministeriöiden, yhteistyölaitosten ja tutkimustiedon käyttäjien kanssa”, SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi korostaa.

Per Mickwitz visioi tulevaa työtään: ”Tärkein tehtäväni on pyrkiä luomaan hyvät olosuhteet laadukkaalle tutkimustyölle, joka tuo uusia näkökulmia tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusjohtajan tehtäviin kuuluu myös SYKEn osaamisen markkinointi sekä tutkijoiden välisten yhteyksien parantaminen niin organisaation sisällä kuin laajemminkin.”

Per Mickwitzillä on vankkaa kokemusta paitsi kansallisesta myös kansainvälisestä tutkimustyöstä. ”Olen siirtynyt urallani vähitellen taloustieteellisestä tutkimuksesta ympäristöpoliittisiin ja yhteiskuntatieteellisiin aiheisiin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa työskennellessäni toimin OECD- ja EU-työryhmissä. Sittemmin olen ollut mukana pohjoismaisessa tutkimusyhteistyössä, eurooppalaisen ympäristötutkimusverkosto PEERin toiminnassa ja noin 50 kansainvälisessä konferenssissa puhumassa”, valottaa Per Mickwitz työkokemustaan.

HT Per Mickwitz väitteli vuonna 2006 Tampereen yliopistossa aiheesta ”Ympäristöpolitiikan arviointi: käsitteitä ja käytäntöjä”. Per Mickwitz on toiminut tutkijana VATT:ssa vuonna 1989, RKTL:ssa 1991-1997 ja SYKEssä vuodesta 1997 lukien tutkijana, vanhempana tutkijana, erikoistutkijana ja vuodesta 2009 lähtien tutkimusprofessorina.

HT Per Mickwitz. Klikkaa kuvaa suurentaaksesi!

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012