Kansainvälinen SWEET – vesitutkimusta parhaimmillaan

Kemira ja VTT vetävät yhdessä vuonna 2010 perustettua kansainvälistä veden SWEET-huippututkimuskeskusta (the Center of Water Efficiency Excellence). Tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa vesi-intensiiviselle teollisuudelle.

SWEETIN tähtäimessä olevilla innovaatioilla on kolme lähtökohtaa. Yksi on veden käytön ja uudelleenkäytön tehostaminen. Toinen on kehittää uusia, entistä kestävämpiä vesikemian ratkaisuja ja tuotteita. Kolmas lähtökohta liittyy lietteen kuivatukseen, sillä sitä voidaan hyödyntää energian tai ravinteiden lähteenä.

Hankkeen rahoitus on vuosina 2010–2014 yhteensä 120 miljoonaa euroa. Ulkopuolinen rahoitus on tärkeää, sillä sen ansiosta eri alojen ja yritysten asiantuntijat voidaan tuoda yhteen.

”Kemia on vain yksi osa-alue. Vesialan innovaatioihin tarvitaan monia muitakin teknologioita, vaikkapa mittausteknologiaa, analyysitoimintaa tai biologista vedenpuhdistusta”, sanoo Kemiran toimitusjohtaja Harri Kerminen.

VTT ja Kemira täydentävät SWEETissä toisiaan: VTT tarjoten resursseja ja eri teknologioiden osaamista, Kemira vesiosaajia. Mukana ovat myös muun muassa Outotec ja Metso.

”Mukaan mahtuu muitakin. Toivoisin hankkeeseen lisää pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille se voi tarjota mahdollisuuden kasvuun ja kansainvälistymiseen”, Kerminen sanoo.

Strategian ytimessä

Huippuosaamiskeskus on aivan Kemiran strategian ydintä, sillä SWEETissä haetaan uusia ratkaisuja vesi-intensiiviselle teollisuudelle.

”Tulemme tuoteorientoituneesta maailmasta, mutta nykyisin lähtökohtana on asiakas ja asiakkaan prosessissa oleva ongelma, johon luomme ratkaisuja. Siellä missä kehitämme uutta, asiakas on aina lähellä”, Kerminen sanoo.

Toinen syy hankkeen merkittävyyteen lähtee maailmalta ja on aivan ilmeinen. ”Veden uudelleenkäyttö on maailmalla megatrendi: käyttövedestä on huutava pula.”

Puhdas vesi on myös osa Suomen maabrändiä. Suomen kaltaisessa pienessä maassa on vahvuus, että eri alojen osaajat tuntevat toisensa. Tutkimuslaitokset ja yritykset ovat lähteneet ennakkoluulottomasti yhteistyöhön.

Osa SWEETin projekteista on pitkäkestoisia hakien uusia ratkaisuja ja markkinoita. Toisaalta joukossa on tutkimushankkeita, joita saadaan nopeammin kaupallisesti hyödynnettäviksi. Kaiken kaikkiaan meneillään on noin 30 hanketta, ja SWEET työllistää tällä hetkellä yli 200 vesikemian asiantuntijaa ympäri maailmaa.

Kemiran toimitusjohtaja Harri Kerminen

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012