Petäjäveden jätevedenpuhdistamo kestää katseet

Petäjäveden yli kolmekymmentä vuotta vanhan jätevedenpuhdistamon viereen on noussut syksyn aikana upouusi jätevedenpuhdistamo. Uuden puhdistamon rakentamiseen vaikuttivat niin kiristyvät lupaehdot kuin lisäkapasiteetin tarvekin.

”Nyt vesistöön joutuu vähemmän kuormitusta. Monilinjainen puhdistamo on huoltovarmempi kuin entinen yksilinjainen puhdistamo”, Rambollin suunnittelija Tuulikki Laaksonen selvittää.

Alueen asukkaille muutos lienee mieluinen, sillä omakotialueen jatkoksi järvenpoukamaan rakennettu uusi puhdistamo istuu sinikeltaisine väreineen alueelle myös arkkitehtuurisesti.

Rambollin osalta puhdistamoprojekti alkoi jo vuonna 2009 jätevedenpuhdistamon yleissuunnitelman laatimisella. Toteutusvaiheessa Rambollin vastuulla on ollut uuden jätevedenpuhdistamon pääsuunnittelu, koneistosuunnittelu, LVI-suunnittelu ja SIA- eli sähkö, instrumentointi ja automaatiosuunnittelu.

Petäjäveden uusi jätevedenpuhdistamo on jo ylösajovaiheessa ja käytössä. Vedet kääntyivät uuteen puhdistamoon marraskuun lopussa, ja jätevedenpuhdistamon vastaanottotarkastus järjestettiin joulukuun puolivälissä.

”Tilaajalta tuli kiitosta hyvästä suunnittelusta, ja lisätöiden määrä jäi vähäiseksi”, kertoo pääsuunnittelijana toiminut Rambollin erityisasiantuntija Pertti Keskitalo.

Uuden puhdistamon käyttöönoton jälkeen samalla tontilla olleen vanhan aaltopeltisen puhdistamon purkutyöt voitiin aloittaa.

Uusi ja vanha puhdistamo ovat molemmat biologisia rinnakkaissaostuslaitoksia. Yleiset suunnitteluperiaatteet tilojen käytön ja laitoksen toimintavarmuuden suhteen ovat kuitenkin kuluneiden vuosikymmenien aikana muuttuneet paljon. 70-luvun puhdistamo edusti oman aikakautensa tehokasta ja taloudellista rakentamistapaa, jossa kaikki toiminnat sijoitettiin saman katon alle.

Tänään puhdistamoiden rakentaminen rinnastuu enemmän muuhun julkiseen rakentamiseen. Esimerkiksi valvomo- ja sosiaalitiloille rakennettiin Petäjävedellä oma erillinen rakennuksensa. Myös prosessitilojen arkkitehtuurissa pyrittiin esteettisesti ja toiminnallisesti hyviin ratkaisuihin. Vuorovaikutus ympäröivän luonnon ja rakennuskulttuurin kanssa on vahva ja selkeä.

Petäjäveden jätevedenpuhdistamo

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012