Ramboll suunnitteli Lappeenrantaan hulevesikosteikon

Lappeenrannan Skinnarilaan on juuri valmistunut kaupungin ensimmäinen hulevesikosteikko, jonka on tarkoitus vähentää hulevesien mukana Pien-Saimaaseen tulevaa ravinnekuormitusta. Kahden hehtaarin laajuinen hulevesikosteikko hidastaa sadevesiä, ja osa ravinteista joko suodattuu tai laskeutuu kosteikon alueelle. Ympäristöönsä sovitettu hulevesikosteikkoalue palvelee myös alueen virkistyskäyttöä ja Lappeenrannan kehitteillä olevaa rantaraittia.

Kosteikko on alusta loppuun Rambollin kädenjälkeä: ”Projekti tehtiin tiiviissä yhteistyössä vesihuollon, maisemasuunnittelun, aluesuunnittelun ja geosuunnittelun asiantuntijoidemme kesken”, kertoo vesihuollon asiantuntija Tero Pyrhönen. ”Hulevesiin erikoistuneet suunnittelijamme laativat erilaisia kosteikko- ja viivytysallassuunnitelmia sekä varhaisemman vaiheen erilaisia hulevesien käsittelysuunnitelmia hyvin erityyppisiin hankkeisiin. Hyödyntämällä talosta löytyvää eri alojen osaamista tästäkin kosteikkoalueesta muodostui luonteva ja toimiva osa ympäristöään”, tarkentaa maisemasuunnitteluosaajamme Anna Bergman.

”Kohteessa piti huomioida kulttuurihistoriallinen näkökohta, koska sodanaikaiset panssariesteet jatkuvat tässä kohtaa varsin syvälle Saimaaseen. Arvokkaat rakenteet huomioitiin ja paikalla ollutta hyväkasvuista koivikkoa säästettiin mahdollisimman paljon rantamaiseman luonteen säilyttämiseksi”, kertoo Anna.

Vesi tulee kosteikkoon Skinnarilan valuma-alueelta, joka on pinta-alaltaan 250 hehtaaria. Kosteikko koostuu kolmesta erillisestä allasalueesta. Sen hulevesivirtaama puhdistava vaikutus perustuu virtaaman hidastumisesta aiheutuvaan kiintoaineen erottumiseen, pohjapetopenkereiden suodatusvaikutukseen sekä tulevana keväänä istutettavan kasvillisuuden ja suodatusrakenteiden kykyyn sitoa ravinteita biologisesti.

Lappeenrannan Skinnarilan hulevesikosteikko

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012