Ramboll etsii Nepalissa innovatiivisia vesiratkaisuja

Ramboll vahvistaa paikallishallinnon vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniaosaamista yhdeksässä Nepalin 75 läänistä sekä tukee koko sektorin kehitystä keskushallintotasolla. Paikallishallintoa koulutetaan ja avustetaan muun muassa tekniikassa, strategisessa suunnittelussa, sopimustekniikassa ja taloushallinnossa.

”Tuemme viranomaisia – kuntia ja vesiosuuskuntia –viemään kaikki tarvittavat prosessit läpi itsenäisesti,” kiteyttää asiantuntija Markus Tuukkanen Rambollista. Nepalissa on tehty todella paljon työtä vesihuollon eteen. Tässä käynnissä olevassa hankkeessa on pilotoitu useita, pumppausta vaativia vaikeita järjestelmiä. Myös aurinko- ja tuulienergiaa on hyödynnetty, koska sähkö on kallista eikä sitä syrjäkylillä ole saatavilla. Uusissa innovatiivisissa ratkaisuissa vesi pumpataan useissa eri vaiheissa useita satoja metrejä alempana olevista lähteistä kyläläisten käyttöön. Projektin mukana alueelle on myös tuotu uusi tapa edistää sanitaatiota. Nyt vessan käyttäjien määrä on kovassa kasvussa ja mallia alueelta otetaan nyt koko maahan.

Suomen kehitysministeri Heidi Hautala oli joulukuun alussa nelipäiväisellä vierailulla Nepalissa. Kenttämatkallaan ministeri tutustui myös Rambollin vesihuoltohankkeeseen. Tanahunin kunnassa hän tutustui vuorilla sijaitsevan Thaprekin kylän vesihuoltoon, kouluun ja metsävarojen kartoitukseen.

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012