Ramboll suunnitteli puhdistamon saneerauksen

Ramboll on laatinut Tampereen Vedelle Raholan jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnitelman, joka saatiin valmiiksi viime vuoden lopussa.

Raholan jätevedenpuhdistamon saneeraus tuli ajankohtaiseksi kiristyneiden lupaehtojen takia. ”Aikaisemmassa luvassa nitrifikaatiota vaadittiin vain lämpimänä vuodenaikana, mutta lupaehtojen muututtua sitä edellytetään ympäri vuoden. Puhdistamon puhdistusprosessia piti siis tehostaa ympäristönsuojelullisista syistä”, johtava asiantuntija ja projektipäällikkö Pertti Keskitalo selvittää.

Rambollin laatimassa saneeraussuunnitelmassa huomioitiin Raholan jätevedenpuhdistamon korkeintaan kymmenvuotinen elinkaari. Tampere on keskittämässä jätevedenpuhdistusta Sulkavuoren puhdistamoalueelle, mikä tarkoittaa Tampereen osalta Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoiden lopettamista.

”Ramboll teki saneeraussuunnitelman vedenpuhdistamon kymmentä viimeistä käyttövuotta varten. Tämä Rambollin tekemä kevyempi saneeraussuunnitelma säästi tilaajalta alkuperäiseen kustannusarvioon verrattuna yli viisi miljoonaa euroa”, Keskitalo kertoo.

Ramboll on mukana myös Sulkavuoren puhdistamohankkeen suunnittelussa. Uusi keskuspuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2020, ja sinne johdetaan Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoissa nykyisin käsiteltävät jätevedet.

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012