Pöyry hallinnoimaan Zimbabwen kiireellisten vesihuollon saneerausinvestointien ohjelmaa

Pöyryn Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmä on saanut toimeksiannon Zimbabwelaisen rahaston vesihuoltokomponentin hallinnoimisesta ja toteutuksesta. Kyseessä on useita lahjoittajia edustava rahasto, joka edistää lahjoittajien koordinaatiota ja kanavoi rahallista apua. Projektin kiireellisyyden ja Zimbabwen erityisolosuhteiden vuoksi Pöyry on valtuutettu toteuttamaan rahaston täytäntöönpano maan hallituksen puolesta. Sopimuksen arvo on 1,6 miljoonaa euroa. Tilauksen arvo on merkitty vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Toimeksiannossa Pöyry johtaa vesihuollon uudelleenjärjestämiseen ja vakiinnuttamiseen tähtäävien tärkeimpien saneerausinvestointien toteutusta kuudessa kunnassa, joiden yhteenlaskettu väkiluku on 4,15 miljoonaa. Paikallinen asiakas on Zimbabwen tasavallan valtiovarainministeriö.

Pöyryn asiantuntijoiden tuottamat palvelut kattavat kriittisen vesihuoltolaitosten ja -verkostojen korjausten ja uudistusten johtamisen sekä muiden kuin teknisten toimeksiantojen kehitys-, koordinointi- ja hallintatehtävät. Sopimus on 18 kuukauden mittainen.

”Pöyryllä on vahva kokemus eteläisen Afrikan vesihuollosta. Olemme auttaneet lisäämään turvallisten ja kestävällä tavalla toteutettujen vesihuoltopalvelujen saatavuutta alueen asukkaille”, sanoo Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmän Afrikan ja Latinalaisen Amerikan toiminnoista vastaava johtaja Ralf Bufler.

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012