Pöyrystä Maailman kestävän kehityksen yritysneuvoston jäsen

Pöyry on liittynyt Maailman kestävän kehityksen yritysneuvoston WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) jäseneksi. Yhdessä muiden jäsenten kanssa Pöyry osallistuu sellaisten maapallon suurimpien haasteiden ratkaisemiseen, jotka edellyttävät korkealuokkaisia konsultointi- ja suunnitteluvalmiuksia.

WBCSD on globaali yhteisö, joka keskittyy yksinomaan yritystoiminnan ja kestävän kehityksen suhteisiin. Neuvosto on alueen johtava toimija ja tarjoaa jäsenilleen foorumin, jossa nämä voivat jakaa toistensa kanssa parhaita käytäntöjä ja kehittää innovatiivisia työkaluja.

”Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi tämän kansainvälisesti arvostetun yhtiön, jolla on syvällistä suunnittelun ja konsultoinnin osaamista. Pöyryn toiminta-alueet vastaavat läheisesti kattavaa toimintaohjelmaamme ja heidän asiantuntijansa tuovat siihen arvokkaan lisän”, sanoo WBCSD:n puheenjohtaja Björn Stigson.

”Meille on suuri kunnia tulla kutsutuksi tähän yritysten ja henkilöiden joukkoon, jota yhdistää halu kehittää kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Haluamme visiomme mukaisesti tulla tunnetuksi kyvystämme suunnitella tasapainoisia kestävän kehityksen ratkaisuja. WBCSD tarjoaa meille arvokkaan mahdollisuuden yhteistyöhön ja kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan edistämiseen”, sanoo Pöyryn toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012