Merkittävä laitetoimitus Pietarin pääpumppaamolle

Onninen Oy ja Econet Oy voittivat n. 16 miljoonan euron suunnittelua, laitetoimituksia ja asennusvalvontaa sisältävän julkisen tarjouskilpailun Pietarin kokoojaviemäritunnelin pääpumppaamolle (Contract 6. Technological Equipment for Shaft URS-422). Hanke on osa EBRD:n sekä NIB:n lainalla rahoitettavaa ohjelmaa Neva Direct Discharge Closure Program. Tilaajana on Pietarin Vodokanal.

Kokoojaviemäritunneli on noin 80 metrin syvyydessä ja pumppaamo on halkaisijaltaan 22 m. Jätteet kerätään lähes 60 m korkeilla välpillä, murskataan ja kuljetetaan eteenpäin. Tunnelissa olevien prosessilaitteiden paineenkestovaatimus on noin 50 m vesipatsasta. Lisäksi toimitus sisältää suuren määrän prosessiputkistoja ja taloteknisiä laitteita.

Kohde on poikkeuksellisen haastava niin laiteteknisesti kuin myös aikataulultaan – toteutusaika 11 kuukautta. Econetin laitetoimitusosuuden toteuttaa konsernin tytäryhtiö, Oy Slamex Ab, Onnisen alihankkijana.

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012