Ympäristöministeriöltä 4,6 miljoonaa euroa Pietarin jätevesitunnelin laitetoimituksiin

Ympäristöministeriö päätti tänään 4,57 miljoonan euron avustuksesta, joka edistää Pietarin jätevesien käsittelyä. Avustus käytetään tunneliviemärin jätevesipumppaamon laitetoimituksiin. Tunneliviemärin ansiosta Pietarin kaupungin jätevesiä voidaan johtaa pohjoiselle puhdistamolle käsiteltäväksi, mikä lopettaa suurimman osan puhdistamattomien jätevesien päästöistä Nevaan.

Keravalainen KSB Finland Oy toimittaa Pietarin vesilaitokselle pumppaamon pääpumput, sähkökeskukset, taajuusmuuttajat ja apulaitteet, valvoo laitteiston asennukset ja käyttöönoton sekä kouluttaa pumppaamon käyttöhenkilökunnan.

Avustus on osa laajaa hanketta, joka pyrkii lopettamaan käsittelemättömien jätevesien päästäminen Nevaan. Tavoitteena on, että Pietari käsittelee 98 prosenttia jätevesistään Itämeren suojelukomission HELCOM:n suositusten mukaisesti hankkeen päättyessä vuonna 2013. Nyt jätevesien käsittelyaste on jo 93 prosenttia.

Hanke on pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden kärkihanke. Noin 330 miljoonan euron investointeja lainoittavat Pohjoismaiden investointipankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki sekä Euroopan investointipankki. Lisäksi Ruotsin valtiolta ja pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahastosta on saatu merkittävä lahjarahoitus, jonka osuus hankkeesta on noin 10 prosenttia.

Ympäristöministeriö on tukenut Pietarin jätevesihankkeita yhteensä 30 miljoonalla eurolla vuodesta 1991. Pietarin kaupunki on investoinut jätevesienkäsittelyyn pitkälti yli miljardi euroa. Samalla ympäristöministeriö on edistänyt suomalaisen vesialan tunnettuutta ja vientiä Venäjälle.

”Pietarin jätevesihankkeilla voidaan parantaa Suomenlahden tilaa huomattavasti ja myös hyvin kustannustehokkaasti. Suomalaisilla yrityksillä on vahvaa vesialan osaamista, jolle on Pietarissa tarvetta. Lähialueyhteistyön kautta edistetään myös suomalaisen osaamisen tunnettuutta”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Lisäksi ympäristöministeriö tukee Pietarin kahden suurimman jätevedenpuhdistamon perusparannusta, millä tehostetaan kemiallis-biologisen prosessin toimintaa ja rehevöittävien ravinteiden poistoa jätevedestä.

Lähialueyhteistyötä Venäjän kanssa tullaan uudistamaan. Ympäristön tilan parantaminen on edelleen yhteistyön tärkeä tavoite, varsinkin yhdyskuntajätevesien käsittelyn tehostaminen sekä Leningradin alueen eläintilojen lannankäsittelyn parantaminen.

Lisätietoja

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012