Ministeri Niinistö: Tarvitaan yhteistä näkemystä Venäjän fosforipäästöistä ja niiden vähentämisestä

”Suomen ja Venäjän viranomaiset, Itämeren suojelukomissio sekä Phosphoritin tehdas tarvitsevat nyt yhteisen näkemyksen Venäjällä paljastuneiden fosforipäästöjen suuruudesta ja lähteestä, jotta Venäjällä voidaan ryhtyä nopeasti toimiin kuormituksen vähentämiseksi”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo. Ministeri isännöi tänään kokousta, jossa eri suomalaiset toimijat keskustelivat mahdollisuuksistaan vaikuttaa päästöjen vähentämiseen.

Tieto Suomenlahden etelärannalla, Laukaanjoen (Luga-joki) varrella sijaitsevasta uudesta päästölähteestä Venäjän Kingiseppissä on tullut esille Itämeren suojelukomission vetämän Balthazar-hankeen tuloksena. Hankkeeseen osallistuva Suomen ympäristökeskus on arvioinut kuormituksen aiheutuvan Phosphoritin lannoitetehtaan kipsivuoresta ja päästöjen olevan jopa 1000 tonnia vuodessa. Se merkitsisi 20 prosentin lisäystä Suomenlahden tähän asti raportoituun kokonaispäästöön. Eri osapuolten arviot päästöjen suuruudesta ja tarkasta lähteestä ovat vaihdelleet.

Ministeri Niinistön mukaan on tärkeää, että päästöt selvitetään huolella ja viiveettä Itämeren suojelukomission puitteissa ja Balthazar-projektissa. Yhteinen näkemys kuormituksesta sekä Venäjän viranomaisten ja aiheuttajan tai aiheuttajien sitoutuminen on edellytys korjaaville toimille.

”Itämeren suojelukomission rooli Venäjän päästöjen rajoittamisessa on erittäin merkittävä. Venäjä on Itämeren suojelusopimuksen osapuoli ja sitoutunut ehkäisemään ja lopettamaan maalta tulevan ja Itämerta pilaavan kuormituksen soveltamalla muun muassa ympäristön kannalta parasta tekniikkaa”, Niinistö sanoo.

Itämeren suojelukomissio ottaa asian maaliskuun alussa pidettävän vuosikokouksensa käsiteltäväksi Suomen aloitteesta.

Ministeri Niinistö uskoo Suomen ja Venäjän viranomaisten sekä tehtaan väliseen hyvään yhteistyöhön päästöongelman ratkaisemiseksi. Niinistö on myös lähettänyt asiaa koskevan kirjeen Venäjän federaation luonnonvara- ja ympäristöministeriöön ministeri Yury Trutneville. Myös tehtaan omistavan Eurochemin ylin johto on halukas tapaamaan sekä viranomaisia että Balthazar-projektin edustajia mahdollisesti jo ensi viikolla. Itämeren suojelukomission ja Suomen edustajat osallistuivat Pietarissa 25.1. neuvotteluun, jossa sovittiin tapaamisesta ja tarvittavista jatkotoimista.

”On erittäin hyvä, että tehtaan edustajat ovat valmiit jatkokeskusteluihin ja ovat ilmaisseet valmiutensa tekemään parannuksia ja investointeja kuormituksen vähentämiseksi. On selvää, että päävastuu rahoituksessa ja hankkeen toteuttamisessa päästöjen vähentämiseksi on yhtiöllä ja Venäjän viranomaisilla. Suomalaisella yhteistyöllä ja osaamiselle voidaan kuitenkin vauhdittaa kestävien ratkaisujen löytämistä”, Niinistö sanoo.

Lisätietoja

Ympäristöministeri Ville Niinistö. Kuva: Pentti Hokkanen/YHA Kuvapankki

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012