Seurantaryhmä edistää ravinteiden kierrätystä Itämeren tilan parantamiseksi

Ympäristöministeriö on asettanut ravinteiden kierrätyksen seurantaryhmän. Sen tehtävä on seurata, että Suomen lupaukset edistää ravinteiden kierrätystä Itämeren kuormituksen vähentämiseksi etenevät. Sen tehtävä on myös tehostaa maatalouden vesiensuojelua erityisesti Saaristomeren valuma-alueella.

Hallitus sitoutui Itämeri-huippukokouksessa vuonna 2010 tekemään Suomesta ravinteiden kierrätyksen esimerkkialueen. Lisäksi Suomi sitoutui tehostamaan toimia Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä esitti maaliskuussa 2011 yli 80 konkreettista toimenpidettä ravinteiden kierrättämiseksi. Ehdotukset koskivat muun muassa maa- ja metsätalouden, kalankasvatuksen ja kalastuksen sekä biojätteiden ja erilaisten lietteiden ravinteiden kierrätystä. Uusi seurantaryhmä edistää ja seuraa ehdotettujen toimien toteutumista sekä arvioi jatkotoimien tarvetta.

Työryhmän toimikausi on 1.2.2012–30.4.2015, ja sen puheenjohtaja on ylijohtaja Timo Tanninen ympäristöministeriöstä. Ravinteiden kierrätyksen taustalla on tarve tehostaa ja nopeuttaa vesien hyvän tilan saavuttamista erityisesti Saaristomeren alueella. Lisäksi on varauduttava hyödynnettävissä olevien fosforivarojen niukkuuteen ja siitä johtuvaan keinolannoitteiden hinnannousuun.

Lisätietoja

Neljän suurimman Saaristomereen laskevan joen fosfori- ja typpikuormitus mereen vuosina 1970-2009.

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012