Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnille asetettiin seurantaryhmä

Ympäristöministeriö on tänään 16. helmikuuta asettanut seurantaryhmän maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointia varten. Kokonaisarvioinnissa tunnistetaan lain vaikutukset ja sen soveltamisessa mahdollisesti ilmenneet ongelmat. Sen tavoitteena on esittää arvio lain kehittämistarpeista.

Kokonaisarviointi suoritetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän hallituskauden aikana toteuttavia, muun muassa kuntarakenteen uudistamiseen liittyviä lain muutostarpeita arvioidaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja edistää arvioinnin suorittamista sekä käsitellä eri tahoilla laadittavien selvitysten tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2000. Lain toiminnasta saatuja kokemuksia on arvioitu pian lain voimaantulon jälkeen vuosina 2001, 2002 sekä kattavammin 2005. Ympäristöministeriön nyt hallitusohjelman mukaisesti toteuttamassa maankäyttö- ja rakennuslain uudessa kokonaisarvioinnissa arvioidaan lain toimivuutta ja vaikuttavuutta sen voimaantulon jälkeen monin tavoin muuttuneessa toimintaympäristössä.

Tavoitteena on kerätä monipuolisesti niin kansalaisten kuin alan toimijoiden näkemyksiä, jotta lain toimivuudesta saadaan mahdollisimman kattava näkemys. Ympäristöministeriö avaa kevään kuluessa mahdollisuuden keskusteluun www.otakantaa.fi -verkkosivustolla.

Seurantaryhmään on kutsuttu kaavoituksen ja rakentamisen alan keskeisten viranomaisten ja järjestöjen edustajat. Ryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Lisätietoja

Vesitalous-uutiskirjeMaaliskuu 20127.3.2012