Arkisto Uutiset

Kai Kaatra jatkaa maa- ja metsätalousministeriön vesihallintojohtajana

touko 11, 2019 No Comments

Valtioneuvosto on päättänyt jatkaa vesihallintojohtaja Kai Kaatran virkasuhdetta eroamisiän saavuttamisen jälkeen yhdellä vuodella ajalle 1.9.2019 – 31.8.2020.

Lue lisää

Biopolymeerit soveltuvat fosforin sitomiseen maatalouden valumavesistä

touko 11, 2019 No Comments

Vesienhoidolle asetettua pintavesien hyvää tilaa tavoiteltaessa tarvitaan uusia tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä erityisesti maatalouden hajakuormituksen vähentämiseen. Biopolymeereihin perustuvalla vesienkäsittelymenetelmällä saadaan fosfori sidottua biohajoavaan lietteeseen, joka voidaan kierrättää lannoitteeksi.

Lue lisää

Puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä kunnostaa

huhti 24, 2019 No Comments

Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä saada kuntoon 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä.

Lue lisää

Kosteikkoallas poistaa jätevedestä typpeä tehokkaasti talvellakin

huhti 24, 2019 No Comments

Hämeenlinnan Lammille rakennettu kosteikko pidättää yli puolet esipuhdistetun jäteveden typestä. Kaksi kolmasosaa pidättyneestä typestä vapautuu kaasumuodossa ilmaan. Kosteikkoaltaan avulla puhdistamo täyttää tehostetulle typenpoistolle asetetut vaatimukset, eikä kylmä kausikaan estä altaan toimintaa.

Lue lisää

Ne­näin­nie­men puh­dis­ta­mo saa jätevedestä mikromuovin talteen tehokkaasti uudella kiekkosuodattimella

huhti 13, 2019 No Comments

Mikromuovien eli polymeeripartikkelien esiintyminen ympäristössä herättää huolta. Muovia kulkeutuu ympäristöön esimerkiksi jätevedenpuhdistamojen kautta. Tuore Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tehty pro gradu – tutkimus osoitti, että Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo Jyväskylässä onnistuu poistamaan 99 prosenttia kotitalouksien ja teollisuuden jäteveden mikromuoveista.

Lue lisää