Arkisto Uutiset

EU:n sinisen talouden toimintaohjelma tähtää merellisen ympäristön suojeluun ja kestävään käyttöön

touko 24, 2021 No Comments

Euroopan komissio julkaisi 17. toukokuuta tiedonannon kestävän sinisen talouden edistämiseksi EU:ssa. Tiedonannossa esitetään siniselle taloudelle yksityiskohtainen toimintaohjelma.

Lue lisää

Patojen purkamisella saavutetaan monenlaista hyötyä vesiekosysteemille

touko 19, 2021 No Comments

Pienpatojen purkaminen on tehokas keino ennallistaa virtavesien jokijatkumoa ja koko vesiekosysteemin monimuotoisuutta. Vesiympäristön palautuessa lähemmäksi luonnontilaa myös kaloilla, selkärangattomilla, kasveilla ja mikrobeilla on mahdollisuus ennallistua.

Lue lisää

Kasviplanktonin kevätkukinta huipussaan Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla

touko 19, 2021 No Comments

Tutkimusalus Aranda teki vuotuisen kevätseurantamatkan Itämerelle 20.–30. huhtikuuta. Seurantamatkan aikana kasviplanktonin kevätkukinta oli jo huipussaan Suomenlahdella. Keväällä kasviplanktonin määrä on meressä suurimmillaan, vaikka ilmiö usein jääkin huomiotta.

Lue lisää

Teollisuuden jätevesistä kehitetään kiertotaloustuotteita

touko 11, 2021 No Comments

Teollisuuden jätevesiä koskeva sääntely tiukentuu, ja luontoon palautuvan veden sisältämien ravinteiden raja-arvot kiristyvät vesistöjen laadun turvaamiseksi. Tämä lisää tarvetta entistä tarkemmille puhdistustekniikoille. Samalla jätevesissä piilee merkittävä raaka-ainepotentiaali. VTT:n koordinoimassa TYPKI-hankkeessa edistetään ravinteiden talteenottoa ja jalostamista teollisuuskemikaalien, rakennusmateriaalien ja lannoitteiden lisäaineiksi.

Lue lisää

Kansallinen vesihuoltouudistusohjelma julkaistu

huhti 29, 2021 No Comments

Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi uudistusohjelman 20.4.2021. Vesihuoltouudistuksen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030, joka varmistaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut sekä sen, että vesihuoltoala uudistuu hiilineutraaliksi kiertotalouden edelläkävijäksi vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää